ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-14 2017-10-06 10:00:00 Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 467.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 376.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - NIEAKTUALNY (RTF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (RTF, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (RTF, 50.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych głównych robót/usług (RTF, 70.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie (RTF, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 61.2 KiB)
 • Wzór umowy - NIEAKTUALNY (PDF, 357 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 194.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zebraniu wykonawców (PDF, 216.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy istniejącego budynku przedszkola (PDF, 502.4 KiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 1 MiB)
 • Mapa wznowienia granic (PDF, 116.3 KiB)
 • Rzut parter (PDF, 136 KiB)
 • Rzut I piętro (PDF, 123.7 KiB)
 • Rzut parter i I piętro (DWG, 133.9 KiB)
 • Mapa (TIF, 9.9 MiB)
 • Mapa (TIF, 14.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 220.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (PDF, 285.1 KiB)
 • Wzór umowy - AKTUALNY (RTF, 232.5 KiB)
 • Wzór umowy - AKTUALNY (PDF, 358 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - AKTUALNY (RTF, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - AKTUALNY (PDF, 200.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 429.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 234.2 KiB)
2 2017-06-29 2017-07-14 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 320 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 346.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 705.6 KiB)
 • zal. nr 2 do SIWZ (PDF, 168.9 KiB)
 • zal. nr 3 do SIWZ (PDF, 250.7 KiB)
 • zal. nr 4 do SIWZ (PDF, 238 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 198.4 KiB)
 • specyfikacja (PDF, 819.7 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 6.4 MiB)
 • Informacja z sesji o otwarcia ofert (PDF, 305.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.8 KiB)
3 2017-06-01 2017-06-12 09:45:00 Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach – drugi przetarg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie - II przetarg (PDF, 355 KiB)
 • SIWZ (PDF, 507.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - poprawiona (PDF, 266.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.4 KiB)
4 2017-05-11 2017-05-26 09:45:00 Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 458.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 693.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 312.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 246.6 KiB)
5 2017-03-21 2017-04-06 09:45:00 Drugi przetarg na zadanie -Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody - w ramach projektu "Bez granic - Część I" rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 300.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 831.1 KiB)
 • zamówienie (ZIP, 308.5 MiB)
 • specyfikacja drogowa (PDF, 809 KiB)
 • przedmiar telekomunikacja (PDF, 122.5 KiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 265.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.8 KiB)
6 2017-03-07 2017-03-21 10:00:00 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I” rozstrzygnięty
 • zapytanie ofertowe (PDF, 200.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 181.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (RTF, 47.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonywanych (PDF, 93.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonywanych (RTF, 49.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE (PDF, 173.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE (RTF, 40.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - UMOWA (PDF, 282.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - UMOWA (RTF, 130.6 KiB)
 • Roztrzygnięcie (PDF, 459.6 KiB)
7 2017-02-28 2017-03-21 09:45:00 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 294.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 729.6 KiB)
 • zamówienie (ZIP, 308.5 MiB)
 • specyfikacja drogowa (PDF, 809 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 358.3 KiB)
8 2016-11-22 2016-12-07 10:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok), na terenie Gminy Brody rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 943.7 KiB)
 • załącznik nr 11 (PDF, 206.8 KiB)
 • załącznik nr 12 (PDF, 330.9 KiB)
 • załącznik nr 13 (PDF, 411.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 2 do 10 w formacie edytowalnym (RTF, 514.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 210.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania wykonawców II (PDF, 281.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 330.1 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 180.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 537.1 KiB)
9 2016-11-15 2016-11-28 10:00:00 Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 328.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (PDF, 407.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (RTF, 187.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (PDF, 179.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (RTF, 115.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie przesłanki wykluczenia (PDF, 334 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie przesłanki wykluczenia (RTF, 54 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 459.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (RTF, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (PDF, 225.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (RTF, 124.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (PDF, 94.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (RTF, 113 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz pojazdów (PDF, 172 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz pojazdów (RTF, 116 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 267.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy (RTF, 70 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wykaz uczniów (PDF, 215.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 121.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 336 KiB)
10 2016-09-27 2016-10-14 14:00:00 Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody rozstrzygnięty
 • zapytanie ofertowe (PDF, 276.4 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 131.6 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 155 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 246.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu