Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 710633
Co i jak załatwić 333729
Druki do pobrania 267755
Wydziały 243844
Podatki i opłaty 71
Sołectwa w Gminie 42259
Wnioski 10223
Gminne jednostki organizacyjne 37901
Opłaty Skarbowe 15621
Gmina Brody 32804
Podstawa prawna 8660
Rada Gminy 919
Statut Gminy 8148
Liczba mieszkańców 7402
Strategia rozwoju 7283
Studium uwarkowań 5648
Urząd Gminy 47463
Regulamin organizacyjny 3841
Raporty i sprawozdania 249
Nasz ORLIK 2698
Aktualności 13658
Godziny otwarcia 10407
Porady prawne 5899
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 212543
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 22200
Karty informacyjne 1342
2014 1298
A 8590
B 8122
E 12545
I 22674
2015 1232
A 7516
B 11889
E 8562
I 30349
2016 108391
2017 4296
2018 20435
2019 7321
Azbest 47428
Mikroinstalacje 4475
Ewidencja zezwoleń 9642
Rejestr działalności regulowanej 20553
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4224
Zawiadomienie 3432
Ogłoszenia 4281
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3437
Program ochrony środowiska 1450
Usuwanie drzew i krzewów 172
Ogłoszenia 107644
Komunikaty 21542
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 18707
Archiwum do 01.09.2010 232775
Informacje o wywieszeniu wykazów 103082
Łowiectwo 258
Obwieszczenia 7880
Aktualności 1059
Planowanie przestrzenne 48568
Akty prawne 698921
Uchwały Rady Gminy 1217152
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 339579
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1286935
Zarządzenia Kierownika Urzędu 25390
Rada Gminy 50815
Aktualności 4462
Uchwały Rady Gminy 283312
Imienne wykazy głosowań 9875
Interpelacje i zapytania Radnych 1168
Skład osobowy Komisji 18585
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 10208
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 9456
Komisja Rewizyjna 19173
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 581
Komisja Budżetu i Rolnictwa 43146
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 68455
Komisja Doraźna 2255
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 51263
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 39561
Nagrania sesji 42311
Druki do pobrania 1549
Oświadczenia majątkowe 5273
Formularz interpelacji 3613
Wykazy 14322
Sprawozdanie z wykonania budżetu 91158
Sprawozdawczość kwartalna 38738
Opinie RIO 90880
Organizacje pozarządowe 5148
Aktualności 7315
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 391
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 112238
Konkursy sportowe 53494
Konsultacje społeczne 31333
Analiza jakości wody 4179
Biecz 9148
Brody 10216
Marianka 5341
Zasieki 7481
Koło 2483
Zamówienia Publiczne 378075
Plan postępowań 3777
Oświadczenia majątkowe 318888
Ogłoszenia o pracy 40639
Aktualne 12252
W toku 24229
Wyniki 102417
Zamówienia do 30 000 Euro 49174
Przetargi nieruchomości 222859
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13434
Wybory 0
Sejm, Senat 47715
Wybory samorządowe 130901
2014 10688
2010 7557
Referendum Gminne 53329
Wybory uzupełniające 73322
Prezydenta RP 31499
Parlament Europejski 3192
Referenda 18359
Gospodarka odpadami 8191
Ogłoszenia 30036
Opłaty 17923
Harmonogram odbioru 21989
Deklaracje 8058
Informacje ogólne 15455
Materiały informacyjne 8248
Uchwały 16993
Analiza 8811
PSZOK 5224
RODO 1631
Rejestr Instytucji Kultury 6422
Kontrole 4596
Dokumenty do pobrania 10298
Petycje 7115
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3939

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1309
Redakcja biuletynu 8194
Rejestr zmian 2234672
Mapa serwisu 7493
Statystyki 7967
Strona główna 28367
Adresy i Telefony 17589