ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 620035
Co i jak załatwić 299084
Druki do pobrania 237853
Wydziały 215693
Sołectwa w Gminie 39259
Wnioski 9098
Gminne jednostki organizacyjne 36055
Opłaty Skarbowe 15016
Gmina Brody 31358
Podstawa prawna 8305
Rada Gminy 912
Statut Gminy 7686
Liczba mieszkańców 6983
Strategia rozwoju 6776
Studium uwarkowań 5269
Urząd Gminy 43064
Regulamin organizacyjny 3476
Nasz ORLIK 2468
Aktualności 12194
Godziny otwarcia 9280
Porady prawne 5327
Akty prawne 564057
Uchwały Rady Gminy 1052679
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 556
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 312712
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1131231
Zarządzenia Kierownika Urzędu 23426
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 189383
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 20862
Karty informacyjne 1242
2014 1187
A 7642
B 7255
E 11210
I 20190
2015 1136
A 6694
B 10627
E 7682
I 26875
2016 90702
2017 3682
2018 8963
2019 428
Azbest 41873
Mikroinstalacje 4123
Ewidencja zezwoleń 9046
Rejestr działalności regulowanej 18297
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 3795
Zawiadomienie 3035
Ogłoszenia 3495
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2795
Program ochrony środowiska 654
Ogłoszenia 100230
Komunikaty 19898
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 17214
Archiwum do 01.09.2010 212089
Informacje o wywieszeniu wykazów 86855
Łowiectwo 162
Obwieszczenia 3366
Aktualności 348
Planowanie przestrzenne 45294
Rada Gminy 47076
Aktualności 1211
Uchwały Rady Gminy 257313
Imienne wykazy głosowań 1667
Interpelacje i zapytania Radnych 315
Skład osobowy Komisji 16669
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 7495
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 7188
Komisja Rewizyjna 17337
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 207
Komisja Budżetu i Rolnictwa 38352
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 61917
Komisja Doraźna 2158
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 45097
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 35464
Nagrania sesji 37051
Druki do pobrania 1430
Oświadczenia majątkowe 4562
Formularz interpelacji 3251
Wykazy 13697
Sprawozdanie z wykonania budżetu 84732
Sprawozdawczość kwartalna 34067
Opinie RIO 81970
Organizacje pozarządowe 4447
Aktualności 5197
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 35
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 100207
Konkursy sportowe 45680
Konsultacje społeczne 26954
Analiza jakości wody 3656
Biecz 7836
Brody 8724
Marianka 4521
Zasieki 6393
Koło 2107
Oświadczenia majątkowe 273206
Zamówienia Publiczne 340001
Plan postępowań 3003
Zamówienia do 30 000 Euro 37875
Ogłoszenia o pracy 37017
Aktualne 10878
W toku 21243
Wyniki 89307
Przetargi nieruchomości 199612
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12932
Wybory 0
Sejm, Senat 44370
Wybory samorządowe 118615
2014 3931
2010 2803
Referendum Gminne 49300
Wybory uzupełniające 66371
Prezydenta RP 28842
Parlament Europejski 26989
Referenda 16550
RODO 733
Gospodarka odpadami 7784
Ogłoszenia 26275
Opłaty 16172
Harmonogram odbioru 19018
Deklaracje 7428
Informacje ogólne 14111
Materiały informacyjne 6953
Uchwały 15284
Analiza 7381
PSZOK 4625
Rejestr Instytucji Kultury 5810
Dokumenty do pobrania 9258
Kontrole 4102
Petycje 5975
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3504

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1297
Redakcja biuletynu 7866
Rejestr zmian 1962027
Mapa serwisu 7171
Statystyki 7667
Strona główna 26469
Adresy i Telefony 16806

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach