ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 762838
Co i jak załatwić 350718
Druki do pobrania 282515
Wydziały 257512
Podatki i opłaty 350
Sołectwa w Gminie 44160
Wnioski 11035
Gminne jednostki organizacyjne 38884
Opłaty Skarbowe 15876
Gmina Brody 33479
Podstawa prawna 8876
Rada Gminy 943
Statut Gminy 8426
Liczba mieszkańców 7587
Strategia rozwoju 7593
Studium uwarkowań 5882
Urząd Gminy 50279
Regulamin organizacyjny 4012
Raporty i sprawozdania 444
Nasz ORLIK 2768
Aktualności 14383
Godziny otwarcia 10997
Porady prawne 6139
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 225387
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 22938
Karty informacyjne 1377
2014 1329
A 9042
B 8541
E 13236
I 23861
2015 1264
A 7878
B 12482
E 8997
I 32128
2016 117774
2017 4565
2018 27040
2019 13332
Azbest 50868
Mikroinstalacje 4638
Ewidencja zezwoleń 9976
Rejestr działalności regulowanej 21873
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4448
Zawiadomienie 3576
Ogłoszenia 4669
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3718
Program ochrony środowiska 1868
Usuwanie drzew i krzewów 352
Ogłoszenia 111664
Komunikaty 22464
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 19563
Archiwum do 01.09.2010 244562
Informacje o wywieszeniu wykazów 112850
Łowiectwo 292
Obwieszczenia 10529
Aktualności 1506
Planowanie przestrzenne 50343
Akty prawne 763878
Uchwały Rady Gminy 1293509
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 350459
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1362439
Zarządzenia Kierownika Urzędu 26590
Rada Gminy 52893
Aktualności 6796
Uchwały Rady Gminy 294211
Imienne wykazy głosowań 15637
Interpelacje i zapytania Radnych 1579
Skład osobowy Komisji 19932
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 11979
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 10998
Komisja Rewizyjna 20373
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 765
Komisja Budżetu i Rolnictwa 46564
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 73584
Komisja Doraźna 2287
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 55652
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 42688
Nagrania sesji 45884
Druki do pobrania 1596
Oświadczenia majątkowe 5745
Formularz interpelacji 3766
Wykazy 14555
Sprawozdanie z wykonania budżetu 94719
Sprawozdawczość kwartalna 41643
Opinie RIO 95818
Organizacje pozarządowe 5468
Aktualności 8619
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 598
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 119304
Konkursy sportowe 57188
Konsultacje społeczne 33548
Analiza jakości wody 4385
Biecz 9854
Brody 10929
Marianka 5733
Zasieki 8025
Koło 2648
Zamówienia Publiczne 394757
Plan postępowań 4160
Oświadczenia majątkowe 341950
Ogłoszenia o pracy 42082
Aktualne 12815
W toku 25661
Wyniki 108332
Zamówienia do 30 000 Euro 54628
Przetargi nieruchomości 233190
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13643
Wybory 0
Sejm, Senat 49812
Wybory samorządowe 138213
2014 14887
2010 10575
Referendum Gminne 55656
Wybory uzupełniające 77458
Prezydenta RP 32970
Parlament Europejski 5680
Referenda 19220
Gospodarka odpadami 8300
Ogłoszenia 32081
Opłaty 18838
Harmonogram odbioru 23634
Deklaracje 8386
Informacje ogólne 16184
Materiały informacyjne 8890
Uchwały 18052
Analiza 9576
PSZOK 5481
RODO 2012
Rejestr Instytucji Kultury 6718
Kontrole 4778
Dokumenty do pobrania 10754
Petycje 7725
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4131

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8290
Rejestr zmian 2392389
Mapa serwisu 7619
Statystyki 8092
Strona główna 29566
Adresy i Telefony 17965
« powrót do poprzedniej strony