ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 812272
Co i jak załatwić 365580
Druki do pobrania 295068
Wydziały 268799
Podatki i opłaty 648
Sołectwa w Gminie 45914
Wnioski 11720
Gminne jednostki organizacyjne 39973
Opłaty Skarbowe 16173
Gmina Brody 34254
Podstawa prawna 9097
Rada Gminy 943
Statut Gminy 8677
Liczba mieszkańców 7755
Strategia rozwoju 7861
Studium uwarkowań 6069
Urząd Gminy 52863
Regulamin organizacyjny 4177
Raporty i sprawozdania 639
Nasz ORLIK 2848
Aktualności 15140
Godziny otwarcia 11630
Porady prawne 6408
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 239436
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 23632
Karty informacyjne 1413
2014 1371
A 9475
B 8960
E 13868
I 24961
2015 1299
A 8242
B 13058
E 9423
I 33750
2016 126689
2017 4858
2018 33225
2019 20450
Azbest 54093
Mikroinstalacje 4814
Ewidencja zezwoleń 10299
Rejestr działalności regulowanej 23144
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4665
Zawiadomienie 3769
Ogłoszenia 5092
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3967
Program ochrony środowiska 2265
Usuwanie drzew i krzewów 532
Ogłoszenia 115473
Komunikaty 23313
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 20431
Archiwum do 01.09.2010 255315
Informacje o wywieszeniu wykazów 121903
Łowiectwo 331
Obwieszczenia 13410
Aktualności 1995
Planowanie przestrzenne 52249
Akty prawne 816657
Uchwały Rady Gminy 1354644
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 580
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 361037
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1423685
Zarządzenia Kierownika Urzędu 27582
Rada Gminy 54883
Aktualności 9372
Uchwały Rady Gminy 304127
Imienne wykazy głosowań 22196
Interpelacje i zapytania Radnych 1968
Skład osobowy Komisji 21185
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 13655
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 12508
Komisja Rewizyjna 21463
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 962
Komisja Budżetu i Rolnictwa 49802
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 78132
Komisja Doraźna 2325
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 59720
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 45616
Nagrania sesji 49397
Druki do pobrania 1638
Oświadczenia majątkowe 6201
Formularz interpelacji 3918
Wykazy 14836
Sprawozdanie z wykonania budżetu 98535
Sprawozdawczość kwartalna 44455
Opinie RIO 100503
Organizacje pozarządowe 5866
Aktualności 9926
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 820
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 126183
Konkursy sportowe 60673
Konsultacje społeczne 36120
Analiza jakości wody 4654
Biecz 10532
Brody 11704
Marianka 6142
Zasieki 8610
Koło 2815
Zamówienia Publiczne 409595
Plan postępowań 4585
Oświadczenia majątkowe 362623
Ogłoszenia o pracy 43511
Aktualne 13350
W toku 26815
Wyniki 113607
Zamówienia do 30 000 Euro 60119
Przetargi nieruchomości 242687
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13890
Wybory 0
Sejm, Senat 53317
Wybory samorządowe 145516
2014 19181
2010 14034
Referendum Gminne 57851
Wybory uzupełniające 81302
Prezydenta RP 34386
Parlament Europejski 8113
Referenda 20199
Gospodarka odpadami 8412
Ogłoszenia 34131
Opłaty 19798
Harmonogram odbioru 25385
Deklaracje 8702
Informacje ogólne 16901
Materiały informacyjne 9550
Uchwały 19049
Analiza 10370
PSZOK 5785
RODO 2524
Rejestr Instytucji Kultury 7071
Kontrole 4990
Dokumenty do pobrania 11330
Petycje 8515
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4385

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8402
Rejestr zmian 2547237
Mapa serwisu 7720
Statystyki 8204
Strona główna 30910
Adresy i Telefony 18345
« powrót do poprzedniej strony