ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 712531
Co i jak załatwić 334293
Druki do pobrania 268246
Wydziały 244344
Podatki i opłaty 93
Sołectwa w Gminie 42338
Wnioski 10245
Gminne jednostki organizacyjne 37935
Opłaty Skarbowe 15635
Gmina Brody 32836
Podstawa prawna 8664
Rada Gminy 919
Statut Gminy 8156
Liczba mieszkańców 7413
Strategia rozwoju 7296
Studium uwarkowań 5657
Urząd Gminy 47545
Regulamin organizacyjny 3849
Raporty i sprawozdania 255
Nasz ORLIK 2701
Aktualności 13677
Godziny otwarcia 10427
Porady prawne 5906
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 213029
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 22230
Karty informacyjne 1342
2014 1298
A 8607
B 8142
E 12573
I 22716
2015 1235
A 7533
B 11910
E 8580
I 30420
2016 108753
2017 4300
2018 20722
2019 7552
Azbest 47547
Mikroinstalacje 4478
Ewidencja zezwoleń 9648
Rejestr działalności regulowanej 20593
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4233
Zawiadomienie 3440
Ogłoszenia 4289
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3446
Program ochrony środowiska 1462
Usuwanie drzew i krzewów 177
Ogłoszenia 107787
Komunikaty 21568
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 18733
Archiwum do 01.09.2010 233188
Informacje o wywieszeniu wykazów 103430
Łowiectwo 260
Obwieszczenia 7959
Aktualności 1069
Planowanie przestrzenne 48640
Akty prawne 701859
Uchwały Rady Gminy 1220198
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 340187
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1289899
Zarządzenia Kierownika Urzędu 25427
Rada Gminy 50900
Aktualności 4516
Uchwały Rady Gminy 283968
Imienne wykazy głosowań 10127
Interpelacje i zapytania Radnych 1186
Skład osobowy Komisji 18624
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 10275
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 9511
Komisja Rewizyjna 19223
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 590
Komisja Budżetu i Rolnictwa 43251
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 68639
Komisja Doraźna 2256
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 51399
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 39648
Nagrania sesji 42437
Druki do pobrania 1550
Oświadczenia majątkowe 5292
Formularz interpelacji 3619
Wykazy 14333
Sprawozdanie z wykonania budżetu 91294
Sprawozdawczość kwartalna 38819
Opinie RIO 91040
Organizacje pozarządowe 5160
Aktualności 7363
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 396
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 112447
Konkursy sportowe 53664
Konsultacje społeczne 31411
Analiza jakości wody 4189
Biecz 9183
Brody 10232
Marianka 5351
Zasieki 7495
Koło 2487
Zamówienia Publiczne 378735
Plan postępowań 3794
Oświadczenia majątkowe 319750
Ogłoszenia o pracy 40702
Aktualne 12278
W toku 24292
Wyniki 102636
Zamówienia do 30 000 Euro 49395
Przetargi nieruchomości 223268
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13444
Wybory 0
Sejm, Senat 47784
Wybory samorządowe 131143
2014 10819
2010 7666
Referendum Gminne 53410
Wybory uzupełniające 73442
Prezydenta RP 31546
Parlament Europejski 3282
Referenda 18403
Gospodarka odpadami 8195
Ogłoszenia 30093
Opłaty 17952
Harmonogram odbioru 22064
Deklaracje 8074
Informacje ogólne 15476
Materiały informacyjne 8264
Uchwały 17025
Analiza 8833
PSZOK 5230
RODO 1648
Rejestr Instytucji Kultury 6431
Kontrole 4603
Dokumenty do pobrania 10313
Petycje 7136
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3946

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1310
Redakcja biuletynu 8195
Rejestr zmian 2240129
Mapa serwisu 7496
Statystyki 7972
Strona główna 28404
Adresy i Telefony 17611
« powrót do poprzedniej strony