ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-20 14:18:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-20 14:18:25 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

                
  W dniu 27.10.2017r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX  sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja  Prezesa WIOŚ i Starostwa Powiatowego o aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
4. Stan przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja w spr. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016r.
8. Pozyskiwanie środków unijnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie    
     - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na 2018r.
     -  uchylenia uchwały nr XIII/90/11 R.G. Brody, z dn.28.12.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodach,
     -  wprowadzenia zmian do  uchwały nr IV/18/03 R.G. Brody w spr. Statutu Gminy Brody.
     -  trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
      - zmian w budżecie,
      - zmian w WPF
      - zmiana uchwały nr XXII/149/16 z dn. 28.12.2016r. w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 14:18:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 14:18:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-20 14:18:25
Artykuł był wyświetlony: 1840 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach