ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

LGD - Grupa Łużycka – zmiany w przepisach!

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-28 13:22:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-28 13:22:27 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Z początkiem września weszły w życie zmiany do przepisów na podstawie których Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka' jest zobowiązane zaktualizować i dostosować swoje procedury do tych zmian. Projekty zmian zostaną przedstawione do konsultacji społecznych w późniejszym terminie.
       Informujemy, że konieczność dostosowania wewnętrznych dokumentów LGD do obowiązujących przepisów wstrzymuje ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-28 13:22:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-28 13:22:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 13:22:26
Artykuł był wyświetlony: 1408 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach