ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXIX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-26 09:28:31 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-26 09:28:42 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29.09.2017r. o godz. 11 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się  XXIX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Brody.
3. Rozstrzygnięcie konkursu „Estetyczna  posesja i sołectwa”
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Rolnictwo w gminie, pozyskiwanie środków.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
8. Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał Rady za I półrocze 2017r.
9. Podsumowanie wakacji 2017r.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie    
    -  uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Woj. Lub. w spr. obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Nysy”
    -  zmiany uchwały nr XXVI/197/13,  R.G.Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. Uchwalenia wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
     - w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.
     -  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę nr V/33/2011 rady Gminy Brody z dn. 24.03.2011r. w spr. określenia zasad trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
      -  zmiany w budżecie na 2017r.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 09:28:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 09:28:42
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 09:28:42
Artykuł był wyświetlony: 1359 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach