ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2014-11-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XLII/312/14 Obowiązujący
2 2014-11-20 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2025 253/14 Obowiązujący
3 2014-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok. 248/14 Obowiązujący
4 2014-11-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok XLII/311/14 Obowiązujący
5 2014-11-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 252/14 Obowiązujący
6 2014-11-20 Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 249/2014 Obowiązujący
7 2014-11-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r. XLII/316/14 Obowiązujący
8 2014-11-18 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu XLII/315/14 Obowiązujący
9 2014-11-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r. XLII/314/14 Obowiązujący
10 2014-11-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie nazwy miejscowości XLII/313/14 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu