ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków (HPAI)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 13:11:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 13:11:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 13:12:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 13:12:58
Artykuł był wyświetlony: 1626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla hodowców drobiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 20:04:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2016-12-30 20:04:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-30 20:05:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-30 20:05:37
Artykuł był wyświetlony: 1670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 13:21:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2016-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-22 13:21:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-22 13:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-22 13:21:47
Artykuł był wyświetlony: 1878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 10:05:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

                    W dniu 28.12.2016r. o godz. 1000, w świetlicy OSP Brody. odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
    - zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
    - wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o pozbawienie ochronności lasów, które uznane są za ochronne oraz o uznanie lasów za ochronne.
     - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntów,
     - organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Szkół w Brodach
     - powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
     -  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2016r.
     -  ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz planu finansowego tych wydatków.
     -  uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
     - uchwalenia WPF Gminy Brody na lata 2017 – 2027.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2016-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2016-12-22 10:05:09
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-22 10:05:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-22 10:05:12
Artykuł był wyświetlony: 1864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-20 19:57:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867)
 
Wójt Gminy Brody ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Brody
 
1. Nazwa i adres organizatora przewozów:
Gmina Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody
 
2. Określenie przewidzianego trybu udzielenia zamówienia.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867) w wyniku bezpośredniego zawarcia umowy.  
 
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.
 
Rodzaj transportu: autobusowe, gminne przewozy pasażerskie.
 
Linie komunikacyjne lub sieci komunikacyjne obejmujące obszar gminy Brody.
 
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.  
20 grudzień 2017 roku
 
5. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 
6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,
- strona internetowa Gminy www.brody.pl
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
 
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2016-12-20 19:57:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 19:57:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 20:11:08
Artykuł był wyświetlony: 2083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Drewno opałowe pozyskiwane z pielęgnacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-20 12:33:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2016-12-20 12:33:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 12:33:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 12:33:47
Artykuł był wyświetlony: 1916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 10:33:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
                   W dniu 13.12.2016r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2016-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2016-12-12 10:33:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-12 10:33:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-12 10:33:59
Artykuł był wyświetlony: 2105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenie dotyczące wypełniania biznesplanu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-07 12:22:24

UWAGA – Szkolenie dot. wypełniania biznesplanu!!!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza wszystkich, którzy mają zamiar
w nadchodzącym naborze składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie PODEJMOWANIA
I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

na SZKOLENIE dot. wypełniania dokumentacji aplikacyjnej –
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY i BIZNESPLAN!!!
 
Szkolenie odbędzie się 14.12.2016r. (środa) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej w Baszcie przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-07 12:22:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-07 12:23:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-07 12:23:09
Artykuł był wyświetlony: 2191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-02 16:04:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
W dniu 12.12.2016r. o godz. 1200 w sali OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2016-12-02 16:04:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-02 16:05:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 16:05:01
Artykuł był wyświetlony: 2001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje  - zmiany w LSR oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-02 15:59:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-02 15:59:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-12-02 16:00:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 16:04:54
Artykuł był wyświetlony: 2016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu