ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 09:36:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 20.02.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:36:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 09:36:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 09:36:09
Artykuł był wyświetlony: 1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 09:34:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14.02.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:34:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 09:34:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 09:34:56
Artykuł był wyświetlony: 1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WARSZTATY REWITALIZACYJNE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 10:53:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA BRODY - POTENCJAŁ MIEJSCA KAPITAŁEM SPOŁECZNYM
WARSZTATY REWITALIZACYJNE
Szanowni Państwo
Wójt Gminy Brody serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w warsztatach rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. ”Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
Celem warsztatów jest przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji Gminy Brody do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku” oraz przybliżenie tematyki rewitalizacji, tak, aby słuchacze zapoznali się z pojęciami rewitalizacji, obszaru zdegradowanego czy obszaru koncentracji negatywnych zjawisk.
Na spotkaniu konsultacyjnym wykorzystane zostaną elementy warsztatu strategicznego, który posłuży do diagnozy problemów i potrzeb, jakie występują w gminie. Istotnym punktem spotkania będzie sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy, a w szczególności mieszkańcom obszarów zdegradowanych a także określenie roli mieszkańców oraz liderów lokalnych w działaniach rewitalizacyjnych.
 
Najbliższe spotkania odbędą się:
 • dnia 26.01.2018 r., godz. 16:00 w Bieczu, sala Filii GBP;
 • dnia 02.02.2018 r., godz. 16:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska.
 
Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-01-25 10:53:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 10:53:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 10:54:57
Artykuł był wyświetlony: 1604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zostań rodziną zastępczą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 09:47:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

 • ulotka (PDF, 308.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-23 09:47:44 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 09:47:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 09:47:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 09:48:45
Artykuł był wyświetlony: 1604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 09:11:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 29.01.2018r. o godz. 1000,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja pracowników PCPR w spr. organizacji rodzin zastępczych na terenie gminy Brody.
4. Informacja przedstawicieli MARCO-OIL  z Raszyna na temat planowanej inwestycji na terenie Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat ofert wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu. ( dz. nr 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5 ) w Zasiekach
     -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie Przetargu dz. nr 324/7 w Jałowicach
     -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu  dz. nr 620/11, 620/14 w Jeziorach Wysokich.
     -  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
     -  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018r.
     -  zmiany WPF Gminy Brody.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 09:11:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 09:11:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 09:11:33
Artykuł był wyświetlony: 1560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 08:51:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 08:51:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 08:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 08:52:15
Artykuł był wyświetlony: 1575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kwalifikacja wojskowa w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 07:45:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 30 stycznia do 2 lutego  2018 r. codziennie od godz. 8.00  poza dniami wolnymi od pracy. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach (były Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty Szkolne),  ul. Parkowa 9 (budynek C).
 Termin posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej dla gminy Brody przypada na dzień 27  luty 2018 r. – godz. 08.00
        W razie potrzeby zmiany terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, należy konsultować i uzgodnić termin w trybie indywidualnym z pracownikiem Urzędu Gminy w Brodach – tel. 68 371 21 55.
          Osoby z orzeczoną  niepełnosprawnością nie są zobligowane do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Może je reprezentować najbliższy członek rodziny, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu Gminy i po przedstawieniu posiadanej dokumentacji medycznej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54 poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 07:45:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 07:46:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 07:46:02
Artykuł był wyświetlony: 1570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 07:40:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 07:40:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 07:41:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 07:41:17
Artykuł był wyświetlony: 1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nakręć się na czytanie!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 12:38:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo, 
Klub Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo” oraz Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs czytelniczy dla rodzin z województwa lubuskiego pod nazwą „Nakręć się na czytanie!”. Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa, zachęcenie mieszkańców województwa lubuskiego do spędzania wolnego czasu z książką, kreatywnego podejścia do książki oraz podejmowania działań twórczych z książką przez dzieci i dorosłych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Zadanie konkursowe
Zareklamowanie ulubionej książki dla dzieci i młodzieży w formie krótkiego filmu – rodzaj i gatunek literatury dowolny. Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe nie będą  podlegać ocenie). Prace będą przyjmowane do 10 lutego 2017 r. (włącznie).
 
Atrakcyjne nagrody:
- książki dla dzieci i młodzieży; 
- miesięczny karnet na dowolne zajęcia w Księgarni Kle Kle;
- rodzinna sesja zdjęciowa od Limon Dagmara Bandera i inne.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Więcej szczegółów w:
Anna Giniewska 
koordynator konkursu

Załączniki

 • plakat (PDF, 324.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-16 12:38:41 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 12:38:09
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 12:38:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 12:38:47
Artykuł był wyświetlony: 1622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Droga do zatrudnienia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 11:34:56

Załączniki

 • pismo (PDF, 567.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-11 11:35:29 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 11:34:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 11:35:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 11:35:34
Artykuł był wyświetlony: 1797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu