ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Fundusz Małych Projektów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 14:36:19

Załączniki

 • fundusz (PDF, 594 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-16 14:37:00 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 14:36:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 14:37:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 14:37:08
Artykuł był wyświetlony: 2336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 14:34:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
www.policja.pl

Załączniki

 • mapa (PDF, 367 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-16 14:34:52 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 14:34:18
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 14:34:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 14:34:58
Artykuł był wyświetlony: 2291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z POŻAREM NA TERENIE ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW W BROŻKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 12:30:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez kierującego akcją z PSP Żary sytuacja na terenie zakładu jest opanowana. Nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na przyległe kompleksy leśne. Obecnie działania Państwowej Straży Pożarnej skoncentrowane są na dogaszaniu odpadów, co może potrwać jeszcze kilka dni.
W dniu 15 lutego 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali szeregu pomiarów powietrza w Brożku, Zasiekach i Brodach pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych. Według informacji Zastępcy WIOŚ, Pana Wojciecha Konopczyńskiego, ekspertyza składu powietrza nie wykazała obecności substancji szkodliwych dla zdrowia. W ramach monitoringu badanie jakości powietrza będzie jednak kontynuowane co najmniej przez tydzień. Zgodnie z rozplakatowanym obwieszczeniem nadal zaleca się mieszkańcom Brożka i Zasiek ograniczenie przebywanie na zewnątrz i wietrzenie pomieszczeń. Nie występuje konieczność zakładania maseczek chroniących drogi oddechowe. O ewentualnych zagrożeniach stwierdzonych przez pracowników WIOŚ mieszkańcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie. W zakresie powstałej sytuacji kryzysowej Urząd Gminy Brody jest w stałym kontakcie z WIOŚ w Zielonej Górze oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. 
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 12:30:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 12:30:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 12:31:27
Artykuł był wyświetlony: 2199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE - sytuacja kryzysowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 12:25:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie zakładu przetwarzania odpadów w Brożku prosi się mieszkańców wsi Brożek i Zasieki o zachowanie podstawowych środków ostrożności – ograniczenie przebywania na zewnątrz pomieszczeń (zwłaszcza osób starszych i dzieci) oraz nieotwieranie i uszczelnienie okien do odwołania.
 
Zastępca Wójta
(-) Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 12:25:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 12:25:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-15 12:26:34
Artykuł był wyświetlony: 1981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zakończeniu nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 09:48:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 09:48:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 09:49:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 09:49:09
Artykuł był wyświetlony: 1905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 08:44:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
 
W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2017 roku ustawy z dna 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także stanowiskiem zawartym w piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 03.01.2017 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przepisy ww. ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2017 roku nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odniesieniu natomiast do drzew i krzewów położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).
źródło: http://www.lwkz.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 08:44:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 08:44:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 08:44:21
Artykuł był wyświetlony: 1820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STRAŻACY APELUJĄ - Pożary sadzy w przewodach kominowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-26 14:50:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

 • apel (PDF, 284.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-26 14:50:54 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Straż Pożarna Żary Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Straż Pożarna Żary Data wprowadzenia do BIP 2017-01-26 14:50:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-26 14:51:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-26 14:51:14
Artykuł był wyświetlony: 1991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 14:51:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 25.01.2017r. o godz. 900,  w  świetlicy OSP Brody odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie prac komisji  i Rady Gminy za 2016r.
6. Informacja na temat ofert wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   - ustalenia planów pracy komisji oraz Rady Gminy na 2017r.
    - zmian do budżetu na 2017r.
   -   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok.
   -   określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody 
   -   określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody  
  8. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
  9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 14:51:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 14:51:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 14:51:16
Artykuł był wyświetlony: 2029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 11:29:37

Załączniki

 • wykaz (PDF, 253.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-19 11:30:56 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 11:29:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 11:31:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 11:31:02
Artykuł był wyświetlony: 1991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 09:27:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 30 stycznia do 2 marca 2017r. codziennie od godz. 11.00  poza dniami wolnymi od pracy.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach (były Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty Szkolne),  ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Al. Jana Pawła II)
 Termin posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej dla gminy Brody przypada na dzień 23 luty 2017 r. – godz.11.00
        W razie potrzeby zmiany terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, należy konsultować i uzgodnić termin w trybie indywidualnym z pracownikiem Urzędu Gminy w Brodach – tel. 68 371 21 55.
          Osoby z orzeczoną  niepełnosprawnością nie są zobligowane do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Może je reprezentować najbliższy członek rodziny, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu Gminy i po przedstawieniu posiadanej dokumentacji medycznej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 1998 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017  kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.   
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 09:27:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 09:27:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 09:28:29
Artykuł był wyświetlony: 1993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu