ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

STRAŻACY APELUJĄ - Pożary sadzy w przewodach kominowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-26 14:50:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

 • apel (PDF, 284.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-26 14:50:54 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Straż Pożarna Żary Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Straż Pożarna Żary Data wprowadzenia do BIP 2017-01-26 14:50:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-26 14:51:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-26 14:51:14
Artykuł był wyświetlony: 1789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 14:51:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 25.01.2017r. o godz. 900,  w  świetlicy OSP Brody odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie prac komisji  i Rady Gminy za 2016r.
6. Informacja na temat ofert wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   - ustalenia planów pracy komisji oraz Rady Gminy na 2017r.
    - zmian do budżetu na 2017r.
   -   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok.
   -   określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody 
   -   określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody  
  8. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
  9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 14:51:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 14:51:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 14:51:16
Artykuł był wyświetlony: 1821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 11:29:37

Załączniki

 • wykaz (PDF, 253.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-19 11:30:56 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 11:29:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 11:31:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 11:31:02
Artykuł był wyświetlony: 1786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 09:27:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 30 stycznia do 2 marca 2017r. codziennie od godz. 11.00  poza dniami wolnymi od pracy.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach (były Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty Szkolne),  ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Al. Jana Pawła II)
 Termin posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej dla gminy Brody przypada na dzień 23 luty 2017 r. – godz.11.00
        W razie potrzeby zmiany terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, należy konsultować i uzgodnić termin w trybie indywidualnym z pracownikiem Urzędu Gminy w Brodach – tel. 68 371 21 55.
          Osoby z orzeczoną  niepełnosprawnością nie są zobligowane do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Może je reprezentować najbliższy członek rodziny, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu Gminy i po przedstawieniu posiadanej dokumentacji medycznej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 1998 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017  kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.   
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 09:27:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 09:27:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 09:28:29
Artykuł był wyświetlony: 1762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogólnopolski konkurs "Zabytek zadbany 2017"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 09:00:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 09:00:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 09:01:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 10:31:18
Artykuł był wyświetlony: 1734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Grypa ptaków - poradnik ogólny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 08:48:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 08:48:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 08:49:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 08:49:37
Artykuł był wyświetlony: 1727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr wyborców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 08:47:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Pawelska Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pawelska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 08:47:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 08:48:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 08:48:04
Artykuł był wyświetlony: 1723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenie dotyczące wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-17 08:31:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oświadczenie dotyczące wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-01-17 08:31:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-17 08:31:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-17 08:31:56
Artykuł był wyświetlony: 1713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabory wniosków przez Stowarzyszenie "LGD – Grupa Łużycka”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 13:19:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 13:19:09
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 13:19:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 13:19:43
Artykuł był wyświetlony: 1943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie "LGD – Grupa Łużycka”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 13:17:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 13:17:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 13:18:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 13:18:25
Artykuł był wyświetlony: 1889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu