ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 09:51:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

                     W dniu 30.11.2017r. o godz. 9 00, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXX  sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja Z-cy Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych .
6  Podjęcie uchwał w sprawie    
     - stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brodach, w skład którego wchodzi jedynie  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach im. Stefana Batorego i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Publiczną Szkołę Podstawową w Brodach.
     - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 09:51:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 09:51:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 09:51:46
Artykuł był wyświetlony: 1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE - porady radcy prawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 12:20:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Radca prawny udzielać będzie porad w PIĄTEK
24 listopada 2017 r. od godz. 9.00.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 12:20:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 12:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 12:20:53
Artykuł był wyświetlony: 1011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne (silna mgła)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 18:01:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 18:01:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 18:02:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 18:02:27
Artykuł był wyświetlony: 1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 09:38:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, że na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl zostały zamieszczone projekty zmian do w/w dokumentów. Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii.
 
Prezes Stowarzyszenia "LGD - Grupa Łużycka"
Helena Miklaszewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 09:38:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 09:38:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 09:38:45
Artykuł był wyświetlony: 1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - wojewodztwo lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-10 08:51:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-10 08:51:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 08:52:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-10 08:52:05
Artykuł był wyświetlony: 1196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA - silny wiatr

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 12:30:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wystąpienie silnego wiatru

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 12:30:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 12:30:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 12:30:17
Artykuł był wyświetlony: 1201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Księga Komunikacji Kryzysowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 12:28:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Księga Komunikacji Kryzysowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 12:28:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 12:28:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 12:28:09
Artykuł był wyświetlony: 1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 12:15:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 20.11.2017r. o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 12:15:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 12:15:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 12:15:52
Artykuł był wyświetlony: 1100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-20 14:18:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

                
  W dniu 27.10.2017r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX  sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja  Prezesa WIOŚ i Starostwa Powiatowego o aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
4. Stan przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja w spr. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016r.
8. Pozyskiwanie środków unijnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie    
     - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na 2018r.
     -  uchylenia uchwały nr XIII/90/11 R.G. Brody, z dn.28.12.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodach,
     -  wprowadzenia zmian do  uchwały nr IV/18/03 R.G. Brody w spr. Statutu Gminy Brody.
     -  trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
      - zmian w budżecie,
      - zmian w WPF
      - zmiana uchwały nr XXII/149/16 z dn. 28.12.2016r. w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 14:18:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 14:18:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-20 14:18:25
Artykuł był wyświetlony: 1470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozbrojenie bomb

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:53:29

Komunikat

W związku z informacją otrzymaną od Starosty Powiatu Sprewa-Nysa  i Starostwa Powiatowego w Żarach informuję, że w miejscowości Bahren, w pobliżu granicy polsko - niemieckiej zostanie przeprowadzone rozbrojenie bomb. W przypadku, gdy nie uda się ich rozbroić zostaną one zdetonowane, w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2017 r. po godz. 14.00, co może spowodować silny wybuch, a hałas może być słyszalny po stronie polskiej. Akcję rozbrojenia bomb zabezpiecza strona niemiecka.
 
Wójt Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:53:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:53:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:53:32
Artykuł był wyświetlony: 1446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu