ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 12:24:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.05.2017r. o godz.  900,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o powołanym referacie Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej, dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i  publicznym transporcie zbiorowym.
6. Informacja o mieszkaniach socjalnych i komunalnych i stan zadłużenia na 31.12.2016r.
7. Analiza prac melioracyjnych za 2016r.
8. Informacja z realizacji „Programu współpracy” Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     -  zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „BEZ GRANIC” – część 1/Grenzenios-Teil i Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl.Zamkowego”,
     - zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
     - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017 – 2027.
     - zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
   - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
     - wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
     - przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Brody,
     - zmiany uchwały nr XXIX/233/13 R.G. Brody w spr. ustanowienia pomnika przyrody.
10. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 12:24:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 12:24:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 12:25:54
Artykuł był wyświetlony: 1792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zgromadzeniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-23 07:51:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Organizator -  Stowarzyszenie „Lausitzcamp”,
  2. Cel zgromadzenia: - rajd rowerowy w ramach biwaku łużyckiego. Odwiedzenie miejsc związanych z ruchem  antyodkrywkowym na terenie Brandenburgii, Saksonii, oraz Polski – w gminach Brody- Gubin.
  3. Planowany termin zgromadzenia: 25.05.2017r od godz.  11:do godz.15:00
  4. Trasa przejazdu :  przejście graniczne w Zasiekach, Jeziory Wysokie, Brody,  Jeziory Dolne, Suchodół do granicy z gminą Gubin
  5. Data wpłynięcia zawiadomienia  17.05.2017 godz. 15:20:29

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-23 07:51:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-23 07:51:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-23 07:51:27
Artykuł był wyświetlony: 1780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 12:45:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.05.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 12:45:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 12:45:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 08:20:41
Artykuł był wyświetlony: 2003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 12:44:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22.05.2017r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 12:44:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 12:44:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 12:16:59
Artykuł był wyświetlony: 1961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 13:37:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, dnia 18 kwietnia 2017r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr XXV/168/17 z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
Z treścią podjętej Uchwały, uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 w/w ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 13:37:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 13:37:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 13:37:57
Artykuł był wyświetlony: 2383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - podsumowanie dotychczasowo podjętych działań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 13:02:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 13:02:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 13:02:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 13:02:44
Artykuł był wyświetlony: 2498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla Hodowców Drobiu !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 09:02:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 09:02:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 09:02:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 09:02:46
Artykuł był wyświetlony: 2551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:59:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.04.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:59:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:59:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:59:25
Artykuł był wyświetlony: 2538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:57:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 19.04.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:57:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:59:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:59:25
Artykuł był wyświetlony: 2232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie prac przy zasypywaniu pogorzeliska piachem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:39:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:39:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:40:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:40:16
Artykuł był wyświetlony: 2200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu