ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat dla hodowców drobiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 20:08:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 20:08:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 20:09:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 20:09:38
Artykuł był wyświetlony: 2431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z POŻAREM NA TERENIE ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW W BROŻKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-22 13:48:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

22 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Brody odbyło się kolejne posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszerzone o przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Lubsku, komendy OSP Brody i właściciela terenu, poświęcone analizie bieżącej sytuacji na terenie ZPO. Z uwagi na konieczność wsparcia działań PSP ciężkim sprzętem ustalono skierowanie wniosku o pomoc do Starosty Żarskiego. Pełna informacja pożarowa sporządzona przez KP PSP w załączeniu. Przedstawiciele WIOŚ poinformowali o pozytywnych wynikach monitoringu środowiska (brak zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców).
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58
68-200 Żary

Sytuacja pożarowa na terenie składowiska Brożek 20 na dzień 22.02.2017 r.

Pożar jest zlokalizowany w obwałowaniu, nie zagraża rozprzestrzenieniem się poza obwałowanie na teren leśny oraz na zabudowania zakładu recyklingu.
Na miejscu znajdują się siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest zapewniona woda do gaszenia pożaru i działań obronnych. Jest zbudowana magistrala wodna z węży pożarniczych z punktu czerpania wody na Nysie do zbiornika 50m3 rozstawionego na granicy składowiska. Na obwałowaniu składowiska znajdują się linie gaśnicze. Strażacy dozorują i zabezpieczają pożar składowiska i pobliski teren leśny.
Po zgromadzeniu ciężkiego sprzętu budowlanego i sfinansowaniu jego użyczenia/pracy możliwa będzie zmiana koncepcji prowadzonych działań na wybieranie palącego się materiału i jego przelewanie/gaszenie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-22 13:48:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 13:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-27 12:36:38
Artykuł był wyświetlony: 2562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-21 08:33:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

W  dniu 23.02.2017r.  o godz. 900,  w  świetlicy OSP Brody, odbędzie się  XXIV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
6. Informacja  o stanie realizacji  inwestycji gminnych w 2017r.
7. Analiza realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2016r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
    - zmian do uchwały Nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016 r. w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Brody w 2016 r.
    - udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
    - projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
    - ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody,
    - określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  9. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-02-21 08:33:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 08:33:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-21 08:33:12
Artykuł był wyświetlony: 2338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Komendanta Powiatowego PSP w sprawie pożaru składowiska odpadów w miejscowości Brożek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 08:54:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie pożaru składowiska odpadów w miejscowości Brożek
 
                Informuję, że od 14 lutego br. siły i środki Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego prowadzą akcję gaśniczą w gminie Brody w miejscowości Brożek 20 na terenie składowiska odpadów tworzyw sztucznych. Sytuacja jest opanowana, siły i środki wystarczające. Nie ma zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru oraz zagrożenia dla mieszkańców. Nie ma potrzeby zwracania się o wsparcie w ramach pomocy transgranicznej.  Z uwagi jednak na charakter pożaru oraz usytuowanie składowiska w otoczeniu leśnym  akcja potrwać może jeszcze kilka - kilkanaście dni.
 
Mitteilung
des Kreiskommandaten der Staatlichen Feuerwehr in Żary
vom 15. Februar 2017
in Bezug auf den Brand in einer Abfallsammelstelle in der Ortschaft Brożek
 
                Ich teile hiermit mit, dass die Kräfte und Mittel der Staatlichen Feuerwehr des Lebuser Landes ab 14. Februar dieses Jahres den Einsatz in der Gemeinde Brody in der Ortschaft Brożek 20 auf dem Gelände der Abfallsammelstelle von Kunststoff führen. Die Situation bekommen wir schon in den Griff, die Kräfte und Mittel sind ausreichend. Es gibt keine Bedrohung der Brandausbreitung sowie Gefahr für die Bevölkerung. Es besteht kein Bedarf, die grenzüberschreitende Hilfe zu beantragen. In Bezug aber auf den Brandcharakter und die Lage der Abfallsammelstell im Waldgebiet, erwarten wir, dass der Einsatz noch ein paar Tage oder mehr dauern kann. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 08:54:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 08:54:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 08:54:39
Artykuł był wyświetlony: 2382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundusz Małych Projektów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 14:36:19

Załączniki

  • fundusz (PDF, 594 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-16 14:37:00 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 14:36:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 14:37:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 14:37:08
Artykuł był wyświetlony: 2116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 14:34:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
www.policja.pl

Załączniki

  • mapa (PDF, 367 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-16 14:34:52 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 14:34:18
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 14:34:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 14:34:58
Artykuł był wyświetlony: 2044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z POŻAREM NA TERENIE ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW W BROŻKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 12:30:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez kierującego akcją z PSP Żary sytuacja na terenie zakładu jest opanowana. Nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na przyległe kompleksy leśne. Obecnie działania Państwowej Straży Pożarnej skoncentrowane są na dogaszaniu odpadów, co może potrwać jeszcze kilka dni.
W dniu 15 lutego 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali szeregu pomiarów powietrza w Brożku, Zasiekach i Brodach pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych. Według informacji Zastępcy WIOŚ, Pana Wojciecha Konopczyńskiego, ekspertyza składu powietrza nie wykazała obecności substancji szkodliwych dla zdrowia. W ramach monitoringu badanie jakości powietrza będzie jednak kontynuowane co najmniej przez tydzień. Zgodnie z rozplakatowanym obwieszczeniem nadal zaleca się mieszkańcom Brożka i Zasiek ograniczenie przebywanie na zewnątrz i wietrzenie pomieszczeń. Nie występuje konieczność zakładania maseczek chroniących drogi oddechowe. O ewentualnych zagrożeniach stwierdzonych przez pracowników WIOŚ mieszkańcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie. W zakresie powstałej sytuacji kryzysowej Urząd Gminy Brody jest w stałym kontakcie z WIOŚ w Zielonej Górze oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. 
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 12:30:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 12:30:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 12:31:27
Artykuł był wyświetlony: 1955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE - sytuacja kryzysowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 12:25:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie zakładu przetwarzania odpadów w Brożku prosi się mieszkańców wsi Brożek i Zasieki o zachowanie podstawowych środków ostrożności – ograniczenie przebywania na zewnątrz pomieszczeń (zwłaszcza osób starszych i dzieci) oraz nieotwieranie i uszczelnienie okien do odwołania.
 
Zastępca Wójta
(-) Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 12:25:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 12:25:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-15 12:26:34
Artykuł był wyświetlony: 1766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zakończeniu nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 09:48:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 09:48:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 09:49:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 09:49:09
Artykuł był wyświetlony: 1690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 08:44:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
 
W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2017 roku ustawy z dna 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także stanowiskiem zawartym w piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 03.01.2017 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przepisy ww. ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2017 roku nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odniesieniu natomiast do drzew i krzewów położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).
źródło: http://www.lwkz.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 08:44:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 08:44:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 08:44:21
Artykuł był wyświetlony: 1593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu