ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

NABORY WNIOSKÓW W LGD ZAKOŃCZONE!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:53:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 15 marca 2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 28 lutego do 15 marca 2018r. Wnioski można było składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 15.03.2018r. od 8.00 do 13.00 (zgodnie z ogłoszeniami o naborach).
 • W ramach naboru nr 1/2018/IRiK w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej złożono 8 wniosków. Wnioskowana kwota pomocy 1 393 123,69 zł. Limit środków w naborze 1 394 940,00 zł.
 • W ramach naboru nr 2/2018/P w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej złożono 23 wnioski. Wnioskowana kwota pomocy 1 380 000,00 zł. Limit środków w naborze 1 560 000,00 zł.
 • W ramach naboru nr 3/2018/R w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej złożono 9 wniosków. Wnioskowana kwota pomocy 2 038 227,00 zł. Limit środków w naborze 1 254 000,00 zł.
 • W ramach naboru nr 4/2018/IT w zakresie Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej złożono 1 wniosek. Wnioskowana kwota pomocy 67 892,11 zł. Limit środków w naborze 200 000,00 zł.
 • W ramach naboru nr 5/2018/Z w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków złożono 1 wniosek. Wnioskowana kwota pomocy 215 581,38 zł. Limit środków w naborze 250 000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 12:53:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 12:53:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 12:53:23
Artykuł był wyświetlony: 1374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 08:59:11

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26.03.2018r. o godz. 9 00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 08:59:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 08:59:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 08:59:15
Artykuł był wyświetlony: 1454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 08:41:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze  szkoleniem – Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem nowych regulacji, tzw. RODO informuję, że w dn. 27.03.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00 mogą wystąpić utrudnienia  związane z obsługą interesantów.
Wójt Gminy Brody
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 08:41:07
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 08:41:11
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 08:41:11
Artykuł był wyświetlony: 1435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-15 08:48:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
                   W dniu 21.03.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-15 08:48:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 08:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-15 08:48:37
Artykuł był wyświetlony: 1550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 09:30:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 20.03.2018r  o godz. 900  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 09:30:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 09:30:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 09:30:27
Artykuł był wyświetlony: 1592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 11:50:31

Zaproszenie na spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 14 marca 2018 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.
 
Spotkanie w Gorzowie Wlkp.
Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin: 15 marca 2018 r., godz.  1000 – 1500
Formularz należy przesłać do 13 marca 2018 r.

Agenda spotkania:
 1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
 2. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – zagadnienia techniczne.
 3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres .W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail .
 
 

Konkurs na dofinansowanie projektów wspierających osoby młode do 29 roku życia

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby młode do 29 roku życia.
6 marca br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.
 
TERMIN NABORU PROJEKTÓW:
I runda 9 – 17 kwietnia 2018 r.
II runda 5 – 13 czerwca 2018 r.
 
Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Pomoc udzielana będzie osobom biernym zawodowo ale również imigrantom, reemigrantom, osobom odchodzącym z rolnictwa, tzw. ubogim pracującym – zatrudnionym na umowy krótkoterminowe lub cywilnoprawne.  
 
W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego, 
 • instytucje partnerstwa lokalnego.
Formy pomocy możliwe do zrealizowania w projektach to m.in.:
 • doradztwo zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • szkolenia i kursy, które pozwolą na zmianę lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,
 • niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia, np. poprzez  doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • pośrednictwo pracy.
Udział w projektach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i praktyki, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy inną osobą zależną. Wszelka pomoc udzielana w projektach będzie dostosowana do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy projektów w razie potrzeby zastosują wszelkie niezbędne usprawnienia, na które mogą otrzymać dodatkową pulę pieniędzy.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w konkursie wynosi 12 548 100,00 zł, w tym wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego to 10 575 538,68 zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy mają pomysł, jak wspomóc osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak zmotywować je do działania i poprawić ich sytuacją zawodową i osobistą, a dzięki temu wpłynąć również na rozwój regionu.
Szczegóły na temat naboru wniosków wnioskodawcy znajdą na stronie WUP: http://power.wupzielonagora.praca.gov.pl/   oraz w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w WUP: ul. Wyspiańskiego 15, pok. 311, tel. 68 456 56 04, adres e-mail

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 11:50:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 12:32:00
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 12:33:05
Artykuł był wyświetlony: 1756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Rewitalizacji Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 10:38:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Brody serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz w kolejnych warsztatach rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. ”Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody”.
Celem spotkań informacyjnych i warsztatów jest popularyzacja tematyki rewitalizacji i włączenie społeczeństwa do działań przygotowawczych oraz przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji Gminy Brody do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.
Istotnym punktem warsztatów będzie sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy.
Najbliższe spotkania odbędą się:
 • dnia 16.03.2018 r., godz. 15:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska;
 • dnia 19.03.2018 r., godz. 15:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
 • dnia 22.03.2018 r., godz. 15:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
 • dnia 26.03.2018 r., godz. 15:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2.
Najbliższe warsztaty odbędą się:
 • dnia 15.03.2018 r., godz. 16:00 w Bieczu, sala Filii GBP;
 • dnia 16.03.2018 r., godz. 16:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska;
 • dnia 19.03.2018 r., godz. 16:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
 • dnia 22.03.2018 r., godz. 16:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
 • dnia 26.03.2018 r., godz. 16:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2.
Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 10:38:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 10:38:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 10:38:09
Artykuł był wyświetlony: 1730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku - możliwości i oczekiwania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 09:46:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 09:46:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 09:47:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 09:48:12
Artykuł był wyświetlony: 1634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wycinka drzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 09:06:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 09:06:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 09:07:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 09:07:38
Artykuł był wyświetlony: 1655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 11:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 5.03.2018r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXIV Sesję Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie służby zdrowia.
6. Informacja o mieszkaniach socjalnych i komunalnych oraz stan zadłużenia na 31.12.2017r.
7. Analiza realizacji wniosków komisji i uchwał za 2017r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie    
     -  zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Filia w Zielonej Górze.
     -  podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
     -  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018r.
     -  uchwalenia wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018 - 2022.
     -  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
     -  zaciągnięcie kredytu długoterminowego
     -  zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
     -  zmiany do budżetu na 2018r.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-01 11:41:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-03-01 11:41:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 11:41:49
Artykuł był wyświetlony: 1670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu