ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

NABORY WNIOSKÓW W LGD ZAKOŃCZONE!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 20:51:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-31 20:51:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-31 20:52:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-31 20:52:22
Artykuł był wyświetlony: 1893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dotyczący sytuacji w zakładzie w Brożku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 20:57:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 20:57:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 20:58:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 20:58:17
Artykuł był wyświetlony: 1693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Dotacja Norweska” na zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 13:22:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotacja Norweska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 13:22:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 13:22:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 13:22:36
Artykuł był wyświetlony: 2021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 09:29:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.03.2017r.o godz. 1000,  w  świetlicy OSP Brody odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Starosty Powiatu Żarskiego o  aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności Gminnej  Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r.
7. Informacja o działalności kompleksu sportowego „Orlik”
8. Informacja z działalności GOPS, bibliotek za 2016r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a/ uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
   b/ określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody 
   c/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
   d/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
   e/ zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIV/159/17 z dn. 23.02.2017r. dot. ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody.
   f/ w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
 10. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 09:29:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 09:29:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 09:30:11
Artykuł był wyświetlony: 1700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dotyczący sytuacji w Brożku wraz z wynikami badań przekazanymi przez WIOŚ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 12:44:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 12:44:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 12:47:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 14:35:59
Artykuł był wyświetlony: 1888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 11:22:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 11:22:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 11:23:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 11:23:03
Artykuł był wyświetlony: 1860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 11:02:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
     W związku z posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brodach w dn. 16.03.2016 r. w sprawie pożarzyska w firmie Deko Proces Sp. z o.o. w Brożku podjęto następujące decyzje:
  1. W celu ograniczenia do min. emisji pyłów, gazów i dymu na pożarzysku oraz całkowitego odcięcia dopływu powietrza do tlących się materiałów z tworzyw sztucznych przyjęto metodę usypania tzw. „sarkofagu” poprzez zasypanie całej powierzchni piaskiem lub innym podobnie sypkim materiałem jak np.: żwir. Piasek lub żwir uznano jako łatwo dostępny i w obecnej sytuacji najskuteczniejszy środek izolujący dostęp powietrza, który również zdecydowanie ograniczy promieniowanie cieplne na pożarzysku.
  2. Starosta Powiatu Żarskiego p. Janusz Dudojć zadeklarował pomoc finansową przy realizacji tego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest rzetelna informacja i przedstawienie konkretnego planu działania.
  3. Akcja usypywania „sarkofagu”, tzn. stopniowego zasypywania pożarzyska będzie każdorazowo zabezpieczana przez jednostki straży pożarnej.
  4. Ustalono termin kolejnego posiedzenia GZZK na dzień 23.032017 r. godz. 11.00.
 
Przewodniczący GZZK
-//-
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 11:02:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 11:02:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 11:02:31
Artykuł był wyświetlony: 2041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena stanu środowiska w rejonie Forst - Brożek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 07:51:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy publikuje otrzymane dzisiaj pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla strony niemieckiej ws dokonanej oceny stanu środowiska w rejonie Forst - Brożek oraz o działaniach WIOŚ w tym zakresie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 07:51:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 07:56:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 07:56:03
Artykuł był wyświetlony: 2266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z POŻAREM NA TERENIE ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW W BROŻKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 12:57:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Według informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach akcja gaśnicza prowadzona na terenie firmy DEKO-PROCES została zakończona 3 marca 2017 r. Obiekt przekazano protokolarnie właścicielowi z odpowiednimi obowiązkami do wykonania, w szczególności koniecznością stałego dozorowania tlących się jeszcze elementów w celu wyeliminowania możliwości powstania ponownego pożaru.
6 marca 2017 r. przekazaliśmy KP PSP w Żarach wniosek o zobowiązanie właściciela do wykonania wszystkich pokontrolnych zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i dokonanie analizy planu ochrony przeciwpożarowej zakładu, w tym sprawdzenie przeszkolenia pracowników oraz skutecznych sposobów zabezpieczenia składowanych odpadów w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego w przyszłości.
6 marca 2017 r. przekazaliśmy Staroście Żarskiemu wniosek o podjęcie przez niego na terenie zakładu DEKO-PROCES działań wynikających z ustawowego nadzoru organu ochrony środowiska, w tym kontroli wypełniania przez firmę DEKO-PROCES wszystkich warunków określonych w decyzjach wydanych przez Starostę Żarskiego.
9 marca 2017 r. uczestniczyłem w naradzie z udziałem władz Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa w Forście. Strona niemiecka przedstawiła działania podjęte przez nią w zakresie monitoringu stanu środowiska. W imieniu strony polskiej poinformowałem o aktualnym stanie i krokach podjętych przez Gminę Brody. Partner niemiecki zawnioskował o przekazywanie mu cotygodniowej informacji o bieżącej sytuacji na terenie ZPO w Brożku. Po naradzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów niemieckich. 
10 marca 2017 r. przeprowadziłem rozmowę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który poinformował mnie o najnowszych wynikach monitoringu, które nie wykazały żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców terenów objętych pośrednimi skutkami pożaru. Inspektor Wojewódzki poinformował mnie także o podjętych krokach zmierzających do wyegzekwowaniu na właścicielu instalacji podejmowania dalszych działań związanych z neutralizacją pozostałości po pożarze. Otrzymałem także informację, że badania gleby, wody i powietrza prowadzone są w cyklu stałym i będą kontynuowane jeszcze co najmniej przez pół roku.
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak
 
Brody, 10 marca 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 12:57:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 12:57:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 12:57:17
Artykuł był wyświetlony: 2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z badań - Brożek一okolice zakładu DEKO-PROCES (dawniej EKORECYKLING)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-06 12:53:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-06 12:53:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-06 12:53:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-06 15:01:04
Artykuł był wyświetlony: 2403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu