ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 08:10:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.06.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 08:10:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 08:10:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 08:10:15
Artykuł był wyświetlony: 1397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla mikro, małych i średnich przedsiebiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 08:05:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sukces rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich i odwrócenie negatywnych trendów odpływu ludności zależy w dużej mierze od rozwoju rodzimych przedsiębiorstw i przyciągnięcia nowych inwestorów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oferuje w 2018 r. kwotę 600 mln zł, dedykowaną dla inwestorów realizujących projekty w miastach średnich bądź gminach z nimi sąsiadujących, stanowią oni bardzo aktywną i skuteczną grupę beneficjentów.
  • W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) ogłoszono konkurs dedykowany w ramach Pakietu dla średnich miast w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
 
Uruchomiona została pula środków 100 mln zł dedykowana dla MŚP, które swoje innowacyjne pomysły biznesowe będą realizować na obszarze miast średniej wielkości lub na obszarze sąsiadujących z tymi miastami gmin. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt to 7 mln zł.
 
Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2018 r.. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce ,,Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 
  • W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 (POIR) ogłoszono konkurs dedykowany w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 badania na rynek.
 
Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich lub gminach sąsiadujących w konkursie przeznaczone jest 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 20 mln zł wsparcia na projekt.
 
Nabór wniosków potrwa do 5 grudnia 2018 r.. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce ,,Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 08:05:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 08:05:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 08:05:24
Artykuł był wyświetlony: 1294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy - zwrot części podatku akcyzowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 11:44:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:44:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:45:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 11:45:19
Artykuł był wyświetlony: 1394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób, którym umorzono podatki i opłaty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 11:41:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:41:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:42:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 11:42:36
Artykuł był wyświetlony: 1355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuska Odnowa Wsi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 11:29:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd województwa lubuskiego w tegorocznym budżecie przeznaczył pieniądze na wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich pn. "Lubuska Odnowa Wsi".
Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 913), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 2420 ze zm.), w dniu 24.05.2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
Więcej szczegółów na stronie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:29:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:30:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 11:30:10
Artykuł był wyświetlony: 1297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA - kasa nieczynna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 13:13:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 1 czerwca 2018 r kasa w Urzędzie Gminy Brody będzie nieczynna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 13:13:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 13:13:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 13:13:36
Artykuł był wyświetlony: 1323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA UPAŁY!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 08:40:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 08:40:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 08:41:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 08:41:34
Artykuł był wyświetlony: 1273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program stypendialny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 09:33:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

więcej szczegółów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: UP Poznań Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: UP Poznań Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 09:33:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 09:33:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 09:33:58
Artykuł był wyświetlony: 1319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Brodach dotycząca ochrony danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 10:38:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, że: 
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Brodach, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Brody
Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2; 68-343 Brody
  1. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  2. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;
  3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz.922).  W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Wójta Gminy Brody  w trybie art. 33 w/w ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 10:38:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 10:38:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 10:38:30
Artykuł był wyświetlony: 1363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 10:36:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.05.2018r. o godz. 1000,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym.
6. .Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXXIV/223/18 w spr. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy  Brody.
-  przystąpienia Gminy Brody do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego projekty realizowane poza formułą ZIT.
-  zmian uchwały budżetowej gminy Brody na 2018r.
-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statusie miejskim.
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuplice
-  zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2034.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 10:36:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 10:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 10:36:07
Artykuł był wyświetlony: 1278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu