ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Intensywne opady deszczu z burzami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-10 14:05:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 14:05:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 14:06:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 14:06:10
Artykuł był wyświetlony: 1540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Radca prawny - zmiana pełnienia dyżuru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 11:46:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, informuje że radca prawny nie będzie przyjmował interesantów w czwartek dnia 5 lipca 2018 roku. W zamian dyżur pełnić będzie w piątek dnia 6 lipca 2018 roku w godzinach od 7.30 do 13.30.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 11:46:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 11:46:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 11:46:19
Artykuł był wyświetlony: 1662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podwyższona zawartość manganu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 11:40:40

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Brody informuje, że w wodzie pochodzącej z wodociągu Brody, który zaopatruje w wodę miejscowości: Brody, Nabłoto, Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne i Datyń stwierdzono podwyższoną zawartość manganu – 146 µg/l (przy wartości parametrycznej 50 µg/l).
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Podana zawartość manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. Wartość ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu to 400 µg/l.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 11:40:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 11:40:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 11:40:43
Artykuł był wyświetlony: 1655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu taryf na wodę

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 12:02:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 12:02:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 12:03:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 12:03:01
Artykuł był wyświetlony: 1595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmienione formularze umów o przyznanie pomocy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 13:08:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA – osoby/ podmioty, które składały wnioski do „LGD – Grupa Łużycka”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmienione formularze umów o przyznanie pomocy w zakresie:
  • Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 7z)
  • Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 4z).
Zmienione dokumenty dostępne są na stronie www.grupaluzycka.pl.
Osobom / podmiotom, które składały wnioski do „LGD – Grupa Łużycka” przypominamy o doradztwie świadczonym przez biuro. Doradztwo świadczone jest w zakresie:
  • dokonywania uzupełnień / wyjaśnień do wniosków o przyznanie pomocy
  • przygotowywania wniosków o płatność
  • dokonywania uzupełnień / wyjaśnień do wniosków o płatność.
Biuro „LGD – Grupa Łużycka”:
Lubsko – ul. Kopernika 19
Adres e-mail:
Telefon: 68 457 61 50
Biuro czynne jest w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, a w piątek od 8.00 do 15.00. Zapraszamy!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: LGD-Grupa Łużycka Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD-Grupa Łużycka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 13:08:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 13:08:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 13:08:43
Artykuł był wyświetlony: 1613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 09:07:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA ROLNICY
Wójt Gminy Brody informuje, że w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Brody przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Na dzień dzisiejszy (25 czerwca 2018 r.) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Brody wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku i  rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek i  roślin strączkowych.
Wnioski przyjmowane są do dnia 6 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, 68-343 Brody pok. nr 7.
Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR).
Druk wniosku dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Brody, pok. 7.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 09:07:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 09:09:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 09:58:51
Artykuł był wyświetlony: 1584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 10:31:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.06.2018r.o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI  sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
6. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2017r.
7. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2017r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania budżetu za 2017r.
      - uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
-  zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
-  nadania  pierwszego statutu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach,
-  regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zarządzenie wyborów sołtysa w miejscowości Jeziory Wysokie
- powierzenia reprezentowania Gminy Brody w Zgromadzeniu Łużyckiego Związku Gmin.
- zmiany w budżecie w 2018r.
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2017r.
- absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2017r.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 10:31:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 10:31:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 08:20:09
Artykuł był wyświetlony: 1585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 08:23:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: IMGW-PIB Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: IMGW-PIB Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 08:23:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 08:24:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 08:24:33
Artykuł był wyświetlony: 1548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek "Rokita"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-20 09:58:23

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Brody przypomina, iż zgodnie z § 1 uchwały Nr X/83/03 Rady Gminy Brody z dnia 10 listopada 2003 r. w  sprawie określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w  miejscowości Brożek "Rokita" (Dz. Urzęd. Woj. Lub. Nr 107 poz. 1886 ze zm.):
- wprowadzono bezwzględny zakaz wstępu do wszelkich obiektów pomilitarnych oraz kompleksów leśnych na terenie "Rokity" w  miejscowości Brożek stanowiących własność Gminy Brody,
- dopuszcza się poruszanie po terenie pomilitarnym wyłącznie po drogach betonowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne. Przebywanie i poruszanie się po innych drogach na tym terenie jest zabronione,
- zakazuje się używania otwartego ognia na całym terenie pomilitarnym.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wydawanie jednorazowych zezwoleń na przebywanie na terenie pomilitarnym jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Brody. Zezwolenie takie może być wydane na pisemny wniosek zainteresowanego i winno określać: dane personalne wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej w przypadku grupy zorganizowanej) markę i numer rejestracyjny pojazdu datę, czasokres (godziny od - do) i cel pobytu ilość osób (w przypadku grup zorganizowanych) trasę poruszania się po terenie pomilitarnym.
Za naruszenie wyżej wymienionych zakazów przewiduje się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
 
Informuję, że teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 09:58:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 09:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 09:58:27
Artykuł był wyświetlony: 1728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wypoczynek nad akwenami wodnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 09:40:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Okres wakacyjno-urlopowy to czas relaksu i beztroski. Wiele osób decyduje się spędzić go nad rzeką czy jeziorem, których na terenie województwa lubuskiego jest wiele. Czas ten jest czasem odpoczynku i ma swoje uroki, pod warunkiem, że korzystamy z niego z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o mądry i rozważny wypoczynek nad akwenami wodnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 09:40:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:40:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 09:40:56
Artykuł był wyświetlony: 1484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu