ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zgromadzeniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-23 07:51:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Organizator -  Stowarzyszenie „Lausitzcamp”,
  2. Cel zgromadzenia: - rajd rowerowy w ramach biwaku łużyckiego. Odwiedzenie miejsc związanych z ruchem  antyodkrywkowym na terenie Brandenburgii, Saksonii, oraz Polski – w gminach Brody- Gubin.
  3. Planowany termin zgromadzenia: 25.05.2017r od godz.  11:do godz.15:00
  4. Trasa przejazdu :  przejście graniczne w Zasiekach, Jeziory Wysokie, Brody,  Jeziory Dolne, Suchodół do granicy z gminą Gubin
  5. Data wpłynięcia zawiadomienia  17.05.2017 godz. 15:20:29

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-23 07:51:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-23 07:51:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-23 07:51:27
Artykuł był wyświetlony: 1448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 12:45:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.05.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 12:45:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 12:45:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 08:20:41
Artykuł był wyświetlony: 1698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 12:44:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22.05.2017r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 12:44:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 12:44:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 12:16:59
Artykuł był wyświetlony: 1650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 13:37:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, dnia 18 kwietnia 2017r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr XXV/168/17 z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
Z treścią podjętej Uchwały, uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 w/w ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 13:37:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 13:37:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 13:37:57
Artykuł był wyświetlony: 2067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - podsumowanie dotychczasowo podjętych działań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 13:02:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 13:02:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 13:02:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 13:02:44
Artykuł był wyświetlony: 2202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla Hodowców Drobiu !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 09:02:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 09:02:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 09:02:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 09:02:46
Artykuł był wyświetlony: 2247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:59:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.04.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:59:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:59:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:59:25
Artykuł był wyświetlony: 2239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:57:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 19.04.2017r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:57:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:59:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:59:25
Artykuł był wyświetlony: 1933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie prac przy zasypywaniu pogorzeliska piachem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 07:39:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 07:39:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 07:40:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 07:40:16
Artykuł był wyświetlony: 1890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 13:23:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

W lipcu, sierpniu i wrześniu studenci studiów stacjonarnych z Lubuskiego będą mogli odbyć bezpłatne praktyki w urzędzie marszałkowskim. To część działań, jakie realizujemy w ramach programu dla młodych Młodzi On-Life. Rekrutacja rusza 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia.
Preferowane kierunki studiów to między innymi: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka. Praktyka będzie bezpłatna i potrwa 1 miesiąc, obejmie maks. 150 godzin zegarowych. Student będzie mógł uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym. Studenci odbędą praktyki w komórkach organizacyjnych urzędu, z uwzględnieniem kierunku studiów, który powinien być zbieżny z zakresem zadań realizowanych w departamencie. Dyrektorzy departamentów wyznaczą opiekunów praktyk w danym wydziale, określają program praktyk i zakres zadań, które będą realizowane przez praktykanta w ramach danej komórki organizacyjnej oraz harmonogram realizacji tych zadań. Praktykanci odbędą  szkolenie wstępne z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktażu ogólnego) oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez kierownika wydziału, w którym odbywa się praktyka.
Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie powinni wypełnić czytelnie wniosek i przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach pracy Urzędu.
 
Wniosek, regulamin oraz więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lubuskie.pl/606/Praktyki_u_Marszalka/

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Kozińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kozińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 13:23:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 13:23:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 13:23:32
Artykuł był wyświetlony: 1767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu