ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

VI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-17 15:08:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Brody informuje, że w  dniu 26.03.2015r.  o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  VI Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z  V sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności bibliotek.
 6. Informacja o  stanie opieki zdrowotnej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Brody.
 8. Informacja z działalności kompleksu sportowego „ORLIK”.
 9. Informacja z realizacji wniosków komisji  i uchwał rady.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchylenia uchwały nr XXX194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 2. zmiany uchwały nr XXXIII/215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości
 3. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej cz. dz. nr 268/3
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
 5. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
 7. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
 8.  zmian do uchwały Nr  XLII/316/14 w spr. uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi
 9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
 10. zwolnienia Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
   11. Interpelacje i zapytania radnych
   12. Wolne wnioski.  
   13. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-17 15:08:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 15:09:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-03-17 15:09:04
Artykuł był wyświetlony: 5441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-09 11:35:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12.03.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-09 11:35:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:35:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:35:10
Artykuł był wyświetlony: 5704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-09 11:34:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 10.03.2015r. o godz. 10 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-09 11:34:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:34:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:34:18
Artykuł był wyświetlony: 5697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-09 11:33:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  11.03.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                           Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-09 11:33:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 11:33:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-03-09 11:33:13
Artykuł był wyświetlony: 5761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż drewna tartacznego liściastego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-27 13:33:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody
informuje, że posiada do sprzedaży drewno tartaczne liściaste z gatunku topola w łącznej ilości 13,46 m3
długość
średnica
m3
12,2
52
2,60
10,5
54
2,40
14,8
48
2,67
8,4
50
1,67
7,5
46
1,25
5,5
52
1,17
3,0
85
1,70
 
 Przedmiotowe drewno zlokalizowane jest w miejscowości Koło (przy budynku remizy strażackiej).
Cena wywoławcza drewna 300,00 zł brutto za m3.
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpływu do Urzędu Gminy Brody.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na terenie miejsca składowania po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 
Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta  na kupno drewna” w biurze podawczym  Urzędu Gminy w Brodach pok.  nr 3, w terminie do 6 marca 2015 r. do godz. 1400.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu, oraz oferowaną cenę brutto.
Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie.
Odbiór zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny niższej niż wartość drewna wyceniona przez Zamawiającego.
Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pokój nr 7  lub telefonicznie  68 371 21 55 . wew. 203.
                                                                             Wójt
                                                                             (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2015-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2015-02-27 13:33:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-27 13:35:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-27 13:35:21
Artykuł był wyświetlony: 5446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-16 08:34:39

W dniu 20.02.2015r o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Brody:

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  IV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat ofert  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
6. Informacja z wyborów sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
     b/ w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
     c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
     d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
     e/ zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. z dn.29.09.2011r.
     f/ powołania doraźnej  komisji   statutowej .
     g/ zmiany uchwały budżetowej  Gminy Brody na 2015r.
     h/ poboru podatków w drodze inkasa.
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9.  Wolne wnioski.  
10.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-16 08:34:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 08:34:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-16 08:34:43
Artykuł był wyświetlony: 5749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-10 09:43:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.02.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                 Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-10 09:43:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 09:43:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-10 09:44:24
Artykuł był wyświetlony: 5938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zalecenia Inspekcji Weterynaryjjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-05 13:58:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-02-05 13:58:10
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:59:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:59:41
Artykuł był wyświetlony: 5498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-05 13:49:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  12.02.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                     Przewodniczący Komisji
                                                               Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-05 13:49:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 13:49:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-05 13:49:34
Artykuł był wyświetlony: 5189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-03 10:48:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 11.02.2015r. o godz. 10 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
                                                         Przewodniczący Komisji
                                                               Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-02-03 10:48:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 10:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-02-03 10:48:37
Artykuł był wyświetlony: 5091 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu