ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-24 07:42:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

  • plan (PDF, 239.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-24 07:42:32 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-09-24 07:42:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-24 07:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-24 07:42:40
Artykuł był wyświetlony: 3948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-09 07:49:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

               W dniu 10.09.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  X Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 
1.
Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Podsumowanie konkursu „Estetyczna posesja”.
3.
Przyjęcie protokołu z  IX sesji.
4.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
7.
Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał Rady za I półrocze 2015r.
8.
Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ wyrażenia zgody  na  zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
     b/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Wolne wnioski.
11.
Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-09-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-09-09 07:49:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-09 07:49:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-09 07:49:54
Artykuł był wyświetlony: 4293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 08:39:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu  4.09.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 08:39:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 08:39:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 08:39:43
Artykuł był wyświetlony: 4432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE- posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 08:38:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 3.09.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 08:38:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 08:38:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 08:38:35
Artykuł był wyświetlony: 4325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 08:11:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Gmina Brody opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
 Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse  Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.
 Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.
 
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz z ankietą znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy www.brody.pl
 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy lub u Wykonawcy PGN – DM Doradztwo Damian Łysek, Zalesie Królewskie 16,
86-182 Świekatowo; e-mail:
 Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody
 
lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
w terminie do 25 września 2015  roku.

ANKIETA
 
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN. 
Wójt  Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 08:11:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 08:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 08:11:37
Artykuł był wyświetlony: 4461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

APEL WOJEWODY LUBUSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-12 13:44:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

 DRODZY MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO!
 
W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi na najbliższe kilka (kilkanaście) dni wysokimi temperaturami, wprowadzone są ograniczenia w dostawie energii elektrycznej dla zakładów pracy. Związane jest to z niedoborem wody do chłodzenia bloków energetycznych (niskie stany wód w rzekach), planowaną konserwacją bloków energetycznych oraz planowym wyłączaniem starych bloków energetycznych.
 W tej trudnej i od lat niespotykanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zwracam się do Mieszkańców Województwa Lubuskiego z apelem o określone zachowania:
 Ograniczanie w miarę możliwości korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną lub ich całkowite wyłączenie w godzinach szczytu – od godz. 10.00 do godz. 17.00.
Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.
A jednocześnie biorąc pod uwagę wysokie temperatury proszę o:
Otoczenie szczególną opieką osób starszych, samotnych.
Ograniczenie czasu przebywania na słońcu szczególnie osób starszych, dzieci w godzinach o największym nasłonecznieniu.
Przyjmowanie dużych ilości płynów, tak aby nie doszło do odwodnienia organizmu.
Zapewnienie wody zwierzętom.
W najbliższych dniach nie są prognozowane opady deszczu, które diametralnie zmienią obecną sytuację w rzekach oraz nie są prognozowane zmiany temperatur na niższe.
 
       Wojewoda Lubuski
Katarzyna Osos

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-12 13:44:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 13:44:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-08-12 13:44:41
Artykuł był wyświetlony: 4548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-11 08:28:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Od dnia 10 sierpnia 2015r. wprowadza się na terenie całej Gminy Brody zakaz podlewania ogródków przydomowych, upraw oraz trawników bezpośrednio z wodociągu komunalnego w godz. od 500 do 2400.
Zakaz obowiązuje do dnia 10 września 2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Z-ca Wójta Gminy Brody
/-/ Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-11 08:28:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-08-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-08-11 08:29:47
Artykuł był wyświetlony: 4466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-10 14:16:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Uprzejmie informuję, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę  w pomieszczeniach biurowych, od dnia 11 sierpnia do czasu odwołania Urząd Gminy w Brodach będzie czynny od godziny 6.00 do godziny 14.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-10 14:16:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-08-10 14:16:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-08-10 14:16:17
Artykuł był wyświetlony: 4408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-09 08:55:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-09 08:55:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-07-09 08:57:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-07-09 08:57:01
Artykuł był wyświetlony: 5552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-26 10:53:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z remontem przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Jasienica – Jałowice nastąpi zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego w dniu 30 czerwca 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.
Zalecany objazd do m. Jałowice przez miejscowość Starosiedle.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-06-26 10:53:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 10:53:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 10:53:47
Artykuł był wyświetlony: 5528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu