ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:43:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 24.11.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:43:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 4038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:43:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.11.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:43:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:41:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmieniony został  termin posiedzenia komisji Budżetu na 20.11.2015r. godz. 900
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:41:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ELEKTRO-ODPADY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 13:47:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezentacja „moje miasto bez elektrośmieci”
Lista elektro-odpadów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 13:47:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 13:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 13:47:30
Artykuł był wyświetlony: 3939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie - posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 11:00:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

     W dniu 19.11.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 11:00:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 11:00:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:40:24
Artykuł był wyświetlony: 3737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-20 09:26:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26.10.2015r o godz. 1000   w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
1.
Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Przyjęcie protokołu z X sesji.
3.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz realizacji wniosków komisji.
4.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania  radnych.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja o realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2014/2015.
7.
Informacja dot. realizacji wypoczynku letniego.
8.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
9.
Realizacja inwestycji gminnych.
10.
Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
 2. ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „ Wydma nad Dużym Stawem”
 3. zarządzenia wyborów sołtysa w miejscowości Janiszowice
 4. zmian w budżecie na 2015r
11.
Interpelacje i zapytania radnych
12.
Wolne wnioski.
13.
Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-20 09:26:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-20 09:26:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-20 09:26:30
Artykuł był wyświetlony: 3961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 13:03:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
 
w sprawie aktualizacji
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody
 
W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody, przyjętej Zarządzeniem Nr 157/13 Wójta Gminy Brody z dnia 22 maja 2013 r. informuję, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:
 • wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
 • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Brody.
Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać:
 • imię i nazwisko /imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z  adresem/ami wnioskodawców,
 • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu którego dotyczy,
 • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
 • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.     
Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.
Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze, celem ich rozpatrzenia.
Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca w/w Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Brody dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody (pok. nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody.
Wszelkie informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach (pokój nr 7) lub pod numerem  tel. (68) 3712155 w. 203.
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 13:03:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 13:03:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 13:07:21
Artykuł był wyświetlony: 4121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:24:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 16.10.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
 
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:24:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:24:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 11:24:55
Artykuł był wyświetlony: 4126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:23:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 15.10.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:23:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:23:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 11:24:12
Artykuł był wyświetlony: 4022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-08 07:13:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 12.10.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-08 07:13:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-08 07:13:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-08 07:13:39
Artykuł był wyświetlony: 4039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu