ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat prasowy - Do magazynów organizacji partnerskich regionalnych trafiło już ponad 80% żywności w ramach programu FEAD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-10 12:31:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: ARR Data wytworzenia informacji: 2015-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: ARR Data wprowadzenia do BIP 2015-12-10 12:31:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-10 12:31:48
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-10 12:31:48
Artykuł był wyświetlony: 3937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dokumenty zastrzeżone

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-10 12:28:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: CPBiI Data wytworzenia informacji: 2015-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: CPBiI Data wprowadzenia do BIP 2015-12-10 12:28:07
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-10 12:29:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-10 12:29:06
Artykuł był wyświetlony: 3668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 13:51:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody
w sprawie konsultacji projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody
 
Wójt Gminy Brody ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”.
    Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 2, 68-343 Brody (pokój nr 13), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 08.12.2015 r. do dnia 15.12.2015 r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody.
 
   Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 2 , 68-343 Brody (pokój nr 13).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody
 
Formularz należy:
  • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, ul. Rynek2, 68-343 Brody  (pokój nr 13), z dopiskiem „Gmina Brody – konsultacje społeczne – PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody  z dopiskiem „ Gmina Brody – konsultacje społeczne PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l z dopiskiem „Gmina Brody – konsultacje społeczne PGN”.
 
Formularz zgłaszania wniosków i uwag PGN
 
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 13:51:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 13:51:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 13:59:05
Artykuł był wyświetlony: 3887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-04 16:50:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2015-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2015-12-04 16:50:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-04 16:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-04 16:52:15
Artykuł był wyświetlony: 3701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-25 07:13:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.11.2015r. o godz.  900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brody:
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej.
3. Ślubowanie nowo wybranej radnej.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie
b/ regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Brody,
c/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
e/  ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
f/  zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.
g/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody z dn. 29.01.2010r. w spr. zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
h/ zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia
   wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 -2017.
i/  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody z dn. 27.03.2002r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
j/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
k/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
l/  zwolnień w podatku od nieruchomości
ł/  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brody do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
m/ opłaty targowej
n/ wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Brody
o/ zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej
13.  Interpelacje i zapytania radnych.
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-25 07:13:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 07:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-25 07:13:56
Artykuł był wyświetlony: 4020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:43:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 24.11.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:43:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:43:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.11.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:43:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:41:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmieniony został  termin posiedzenia komisji Budżetu na 20.11.2015r. godz. 900
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:41:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ELEKTRO-ODPADY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 13:47:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezentacja „moje miasto bez elektrośmieci”
Lista elektro-odpadów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 13:47:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 13:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 13:47:30
Artykuł był wyświetlony: 3806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie - posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 11:00:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

     W dniu 19.11.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 11:00:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 11:00:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:40:24
Artykuł był wyświetlony: 3598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu