ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-04 16:50:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2015-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2015-12-04 16:50:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-12-04 16:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-12-04 16:52:15
Artykuł był wyświetlony: 3449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-25 07:13:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.11.2015r. o godz.  900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brody:
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej.
3. Ślubowanie nowo wybranej radnej.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie
b/ regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Brody,
c/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
e/  ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
f/  zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.
g/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody z dn. 29.01.2010r. w spr. zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
h/ zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia
   wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 -2017.
i/  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody z dn. 27.03.2002r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
j/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
k/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
l/  zwolnień w podatku od nieruchomości
ł/  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brody do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
m/ opłaty targowej
n/ wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Brody
o/ zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej
13.  Interpelacje i zapytania radnych.
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-25 07:13:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 07:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-25 07:13:56
Artykuł był wyświetlony: 3761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:43:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 24.11.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:43:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:43:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.11.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:43:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:41:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmieniony został  termin posiedzenia komisji Budżetu na 20.11.2015r. godz. 900
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:41:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:44:05
Artykuł był wyświetlony: 3437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ELEKTRO-ODPADY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 13:47:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezentacja „moje miasto bez elektrośmieci”
Lista elektro-odpadów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 13:47:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 13:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 13:47:30
Artykuł był wyświetlony: 3553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie - posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 11:00:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

     W dniu 19.11.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 11:00:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 11:00:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:40:24
Artykuł był wyświetlony: 3358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-20 09:26:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26.10.2015r o godz. 1000   w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
1.
Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Przyjęcie protokołu z X sesji.
3.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz realizacji wniosków komisji.
4.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania  radnych.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja o realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2014/2015.
7.
Informacja dot. realizacji wypoczynku letniego.
8.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
9.
Realizacja inwestycji gminnych.
10.
Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
 2. ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „ Wydma nad Dużym Stawem”
 3. zarządzenia wyborów sołtysa w miejscowości Janiszowice
 4. zmian w budżecie na 2015r
11.
Interpelacje i zapytania radnych
12.
Wolne wnioski.
13.
Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-20 09:26:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-20 09:26:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-20 09:26:30
Artykuł był wyświetlony: 3615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 13:03:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
 
w sprawie aktualizacji
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody
 
W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody, przyjętej Zarządzeniem Nr 157/13 Wójta Gminy Brody z dnia 22 maja 2013 r. informuję, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:
 • wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
 • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Brody.
Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać:
 • imię i nazwisko /imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z  adresem/ami wnioskodawców,
 • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu którego dotyczy,
 • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
 • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.     
Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.
Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze, celem ich rozpatrzenia.
Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca w/w Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Brody dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody (pok. nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody.
Wszelkie informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach (pokój nr 7) lub pod numerem  tel. (68) 3712155 w. 203.
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 13:03:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 13:03:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 13:07:21
Artykuł był wyświetlony: 3774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:24:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 16.10.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
 
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:24:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:24:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 11:24:55
Artykuł był wyświetlony: 3787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu