ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uprawa maku i konopi włóknistych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-25 10:56:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!
Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych na  terenie Gminy Brody w roku 2019 proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Brody, Rynek 2, pokój nr  7 w terminie do 31.10.2018 r.
Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i  konopi włóknistych na 2019 rok.
 
Brody, dnia 25.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-09-25 10:56:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-09-25 10:56:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 10:56:29
Artykuł był wyświetlony: 2143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne - BURZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-20 09:20:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-09-20 09:20:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-09-20 09:21:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 09:21:29
Artykuł był wyświetlony: 2154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Radca prawny - zmiana pełnienia dyżuru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 07:12:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, informuje że radca prawny nie będzie przyjmował interesantów w czwartek dnia 20 września 2018 roku. W zamian dyżur pełnić będzie w piątek dnia 21 września 2018 roku w godzinach od 10.30 do 15.30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 07:12:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 07:13:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 07:13:02
Artykuł był wyświetlony: 2072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Czyste Powietrze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 12:42:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!
 
        Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
      Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych).
      Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
      Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.
  W miesiącu wrześniu WFOŚiGW w Zielonej Górze przeprowadzi w każdej gminie naszego województwa spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych   skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.
 
Prezes Zarządu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 12:42:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 12:42:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 12:42:06
Artykuł był wyświetlony: 2202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX lubuski kiermasz ogrodniczy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 10:40:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 10:40:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 10:41:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 10:41:26
Artykuł był wyświetlony: 2195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII Sesja Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-04 11:03:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 7.09.2018r. o godz. 1100, w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXVIII Sesja Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brody,
- uchwalenie Programu Rewitalizacji Gminy Brody na lata 2018-2023,
- zmian w budżecie na 2018r.,
- zmiany w WPF.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-09-04 11:03:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 11:03:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-09-04 11:03:31
Artykuł był wyświetlony: 1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe Otwarcie 2021-2027

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 13:39:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 13:39:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 13:40:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 13:40:05
Artykuł był wyświetlony: 1610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ośrodek Zdrowia w Brodach rozpoczyna działalność już od 1 października!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 09:14:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku. Lekarz (w poczatkowej fazie) będzie przyjmował dwa dni w tygodniu po 4 godziny. Szczegółowe informacje w późniejszym terminie.
 
Dane teleadresowe Ośrodka w Brodach:
numer telefonu:  683712658
ul. Polna 1, 68-343 Brody
JAK SIĘ ZAPISAĆ DO OŚRODKA BRO-MEDICA:
Mieszkańcy, którzy chcą złożyć deklarację mogą ją pobrać przy KASIE w UG Brody lub wydrukować z poniższego linku:
Od 1 października deklaracje można składać w Ośrodku w Brodach.
UWAGA: DATĘ NA DEKLARACJACH WPISUJEMY DOPIERO W DNIU ICH ZŁOŻENIA W PRZYCHODNI.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 09:14:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 09:15:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 09:37:49
Artykuł był wyświetlony: 1441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W BRODACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 09:59:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

MPI w Brodach – 12.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 09:59:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 09:59:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 09:59:38
Artykuł był wyświetlony: 1345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Badania mammograficzne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-21 10:10:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

5 września 2018 r. przy Urzędzie Gminy, ul. Rynek 2, będzie można bezpłatnie wykonać badania w ramach programu profilaktyki raka piersi refundowane przez NFZ. Badanie jest bezpłatne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 m-cy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ. Wystarczy przynieść ze sobą numer PESEL.
 Istnieje również możliwość wykonania badania odpłatnie w cenie 100 zł.
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 pod nr (68) 452 77 96, (68) 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077
Przerwa w badaniach od godz. 13:00 do godz. 14:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-08-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-08-21 10:10:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-08-21 10:10:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-08-21 10:10:51
Artykuł był wyświetlony: 1533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu