ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy zebrań wiejskich dot. wyboru sołtysa i Rad Sołeckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-12 12:00:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Data
godz.  16.00
godz.  17.00
1
18.02
Wierzchno
Jasienica
2
19.02
Suchodół
Jeziory Dolne
3
20.02
Kumiałtowice
Datyń
4
22.02
Marianka
Jeziory Wysokie
5
23.02
Jałowice
Brody
6
25.02
Janiszowice
Brożek/Zasieki 
7
26.02
Grodziszcze
Biecz
8
27.02
Nabłoto
Koło

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2019-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-12 12:00:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-02-12 14:33:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-02-12 14:34:30
Artykuł był wyświetlony: 1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuska Aktywizacja Młodych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 10:20:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuska Aktywizacja Młodych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 10:20:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 10:20:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 10:20:35
Artykuł był wyświetlony: 1027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-31 14:35:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 4 lutego do 1 marca  2019 r. codziennie od godz. 8.00  poza dniami wolnymi od pracy.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Powiatowe Schronisko Turystyczne ul. Górnośląska 2 Żary.
 Termin posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej dla gminy Brody przypada na dzień 26  luty 2019 r. – godz. 08.00 – mężczyźni
01 marca 2019 r . – godz. 08.00 – kobiety
W razie potrzeby zmiany terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, należy konsultować i uzgodnić termin w trybie indywidualnym z pracownikiem Urzędu Gminy w Brodach – tel. 68 371 21 55.
Osoby z orzeczoną  niepełnosprawnością nie są zobligowane do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Może je reprezentować najbliższy członek rodziny, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu Gminy i po przedstawieniu posiadanej dokumentacji medycznej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2019-01-31 14:35:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 14:35:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 14:35:33
Artykuł był wyświetlony: 1131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 10:58:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W swojej działalności szczególnie dużo uwagi poświęca tematowi profilaktyki. Chcąc lepiej poznać potrzeby kobiet w naszym regionie i zweryfikować dotychczasowe działania w tym zakresie, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ankietą i jej wypełnienie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 10:58:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 10:58:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 10:58:21
Artykuł był wyświetlony: 1046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagrożenie ASF

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-24 12:04:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 12:04:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 12:09:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 12:09:39
Artykuł był wyświetlony: 1117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 12:52:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Fundacja Dar Oze Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Fundacja Dar Oze Data wprowadzenia do BIP 2019-01-15 12:52:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-15 12:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-15 12:52:47
Artykuł był wyświetlony: 1321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Seniorze, nie daj się oszukać

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 11:58:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Seniorze, nie daj się oszukać

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2019-01-15 11:58:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-15 11:59:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-15 11:59:04
Artykuł był wyświetlony: 1072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regionalny System Ostrzegania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 11:50:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2019-01-15 11:50:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-15 11:50:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-15 11:50:51
Artykuł był wyświetlony: 1069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-08 13:21:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje społeczne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Kis Data wytworzenia informacji: 2019-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kis Data wprowadzenia do BIP 2019-01-08 13:21:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2019-01-08 13:21:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2019-01-08 13:21:43
Artykuł był wyświetlony: 1162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieczynny urząd

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-18 10:06:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Szanowni Mieszkańcy
Informuję, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Brody będzie nieczynny.
Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2018-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-18 10:06:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-12-18 10:06:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 10:06:57
Artykuł był wyświetlony: 1529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu