ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-20 14:18:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

                
  W dniu 27.10.2017r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX  sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja  Prezesa WIOŚ i Starostwa Powiatowego o aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
4. Stan przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja w spr. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016r.
8. Pozyskiwanie środków unijnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie    
     - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na 2018r.
     -  uchylenia uchwały nr XIII/90/11 R.G. Brody, z dn.28.12.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodach,
     -  wprowadzenia zmian do  uchwały nr IV/18/03 R.G. Brody w spr. Statutu Gminy Brody.
     -  trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
      - zmian w budżecie,
      - zmian w WPF
      - zmiana uchwały nr XXII/149/16 z dn. 28.12.2016r. w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 14:18:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 14:18:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-20 14:18:25
Artykuł był wyświetlony: 48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozbrojenie bomb

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:53:29

Komunikat

W związku z informacją otrzymaną od Starosty Powiatu Sprewa-Nysa  i Starostwa Powiatowego w Żarach informuję, że w miejscowości Bahren, w pobliżu granicy polsko - niemieckiej zostanie przeprowadzone rozbrojenie bomb. W przypadku, gdy nie uda się ich rozbroić zostaną one zdetonowane, w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2017 r. po godz. 14.00, co może spowodować silny wybuch, a hałas może być słyszalny po stronie polskiej. Akcję rozbrojenia bomb zabezpiecza strona niemiecka.
 
Wójt Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:53:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:53:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:53:32
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - dyżur radcy prawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 09:08:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy dzisiejszy dyżur radcy prawnego został odwołany.
Radca prawny udzielać będzie porad jutro (piątek) 20 października 2017 r. od godz. 11.00.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 09:08:10
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 09:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 09:08:13
Artykuł był wyświetlony: 83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 10:01:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 10:01:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 10:02:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 10:02:29
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 11:12:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.10.2017r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 11:12:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 11:12:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:13:04
Artykuł był wyświetlony: 215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 11:11:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 16.10.2017r. o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 11:11:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 11:11:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:12:49
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat pogodowy z dnia 12.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 11:50:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 11:50:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 11:51:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 11:51:31
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 09:33:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo
     W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i ostatnimi zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych, informujemy o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, /…/ (cz. 83, poz. 4), m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin   lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku ostatnich zjawisk atmosferycznych poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł.
     Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł., a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.
     Pomoc będzie poprzedzona szczegółową analizą potrzeb i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.
     Szczegółowych informacji udziela  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brodach ul. Rynek 2; 68-343 Brody ( tel. 68 371 25 74).
Z-ca Wójta Gminy Brody
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 09:33:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 09:33:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 09:33:09
Artykuł był wyświetlony: 298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat pogodowy z dnia 05.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-05 14:38:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 14:38:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 14:38:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 14:41:41
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmienione godziny otwarcia Urzędu Gminy 11 października

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-03 10:08:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
      Zgodnie z Planem Szkolenia w gminie Brody na 2017 rok, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Brody, organizowana jest odprawa szkoleniowa z zakresu spraw obronnych.
     W związku z powyższym Urząd Gminy  w Brodach w  dniu  11.10.2017r.  (tj. środa)  będzie czynny do godz. 13.00.
 
Wójt Gminy Brody
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 10:08:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 10:08:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 10:08:18
Artykuł był wyświetlony: 430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu