ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Odpady wielkobarytowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-03 11:07:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 11:07:07
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 11:07:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 11:07:45
Artykuł był wyświetlony: 763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UMOWY ZAWARTE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-11 11:37:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,  zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych proszeni są o dostarczenie umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej do Urzędu Gminy  Brody, pok. Nr 9. Przedłożenie umowy jest obowiązkowe.
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) właściciele zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Zgodnie z treścią art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.
 
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej. W takim przypadku, właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni złożyć do Urzędu Gminy stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do pisma. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych umów, sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz odpadów przez przedsiębiorców, którzy otrzymali wpis do rejestry działalności regulowanej na terenie Gminy Brody.
Rejestr działalności regulowanej dostępny jest na stronie internetowej BIP Brody.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 11:37:51
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 11:38:42
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 13:31:44
Artykuł był wyświetlony: 1159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odpady wielkogabarytowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 12:55:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poprzez odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
Uwaga!!!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów pochodzenia budowlano-sanitarnego takich jak: belki, drzwi, panele, ramy okienne, umywalki, wanny, muszle toaletowe, odpady remontowe, ogrodowe jak również odpady motoryzacyjne w tym oponyOdpady te, mogą Państwo bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Więcej informacji o PSZOK pod nr tel. 68 371 21 55 lub na stronie internetowej BIP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 12:55:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 12:55:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 12:55:44
Artykuł był wyświetlony: 1183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 12:51:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 12:51:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 12:51:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 12:51:09
Artykuł był wyświetlony: 2071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-27 09:50:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje się mieszkańców Gminy Brody, że dniach 02 - 05 czerwca br. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady należy wystawić do godz. 7.30 w wyznaczonym dniu ich odbioru na pas chodnikowy przed posesję w widocznym miejscu, nie powodując  utrudnień w ruchu pieszym.
 
Odbiór odbywa się poprzez objazd miejscowości w tym dniu, w godzinach od 7.30 do 20.00.
 
 
miejscowości: 
Brody  - odbiór 02 czerwca br.
Biecz, Grodziszcze, Jasienica, Jałowice, Lasek - odbiór 03 czerwca br.
Datyń, Koło, Kumiałtowice, Nabłoto, Proszów,  Wierzchno,  - odbiór 04 czerwca br.
Brożek, Janiszowice, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Marianka, Suchodół, Zasieki - odbiór 05 czerwca br.
 
PRZYPOMINAMY
Poprzez odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
UWAGA!!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów pochodzenia budowlano-sanitarnego takich jak: belki, drzwi, panele, ramy okienne, umywalki, wanny, muszle toaletowe, odpady remontowe, ogrodowe jak również odpady motoryzacyjne w tym opony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2014-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2014-05-27 09:50:53
Wprowadził informację do BIP: Justyna Faber Data udostępnienia informacji: 2014-05-27 13:37:45
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Faber Data ostatniej zmiany: 2014-05-27 13:37:45
Artykuł był wyświetlony: 3000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ELEKTRO-ODPADY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-27 09:21:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!
Rusza kolejna zbiórka w ramach ogólnopolskiego programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.
Za każdy zebrany kilogram elektrośmieci szkoła otrzymuje kupon, który następnie będzie mogła wymienić 
na sprzęt do wyposażenia klas lekcyjnych, sprzęt sportowy, pomoce naukowe itp.
 
Elektro-śmieci można oddawać do PSZOKu w Brodach przy ul. Kilińskiego 4 w dniach 2-6 czerwca
w godz.: 8.00-15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
tel. 68 371 21 55 w. 40 (p. Justyna Faber)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2014-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2014-05-27 09:21:45
Wprowadził informację do BIP: Justyna Faber Data udostępnienia informacji: 2014-05-27 09:25:52
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Faber Data ostatniej zmiany: 2014-05-27 10:44:11
Artykuł był wyświetlony: 3059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-21 14:26:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adres:
ul. Kilińskiego 4
68-343 Brody
 Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00
 Aby oddać odpady do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie z Urzędem Gminy Brody datę i godzinę planowanej dostawy.
 
Osoba do kontaktu:
Justyna Faber
Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Tel. 68 371 21 55
Mieszkańcy  Gminy Brody, którzy uiścili opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1.      opakowania z papieru i tektury;
2.      opakowania z tworzyw sztucznych;
3.      opakowania z drewna;
4.      opakowania z metalu;
5.      opakowania ze szkła;
6.      opakowania wielomateriałowe;
7.      odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie) – maksymalnie 6 worków jednorazowo,
8.      zużyte opony – jeden komplet w sezonie,
9.      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10.  drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
11.  zużyte baterie i akumulatory;
12.  przeterminowane leki;
13.  oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
14.  odpady wielkogabarytowe;
15.  odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany) oraz odpadowe materiały ceramiczne – w niewielkiej ilości.
Proszę pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli są Państwo przedsiębiorcami PSZOK nie przyjmie od Państwa odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.
Proszę pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Państwa stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2013-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2013-12-21 14:26:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-12-21 14:26:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-12-21 14:26:55
Artykuł był wyświetlony: 3365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podziękowania dla mieszkańców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-28 13:20:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2013-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2013-11-28 13:20:35
Wprowadził informację do BIP: Justyna Faber Data udostępnienia informacji: 2013-11-28 13:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Faber Data ostatniej zmiany: 2013-11-28 13:20:53
Artykuł był wyświetlony: 3469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-10 10:57:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poprzez odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
UWAGA!!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów pochodzenia budowlano-sanitarnego takich jak: belki, drzwi, panele, ramy okienne, umywalki, wanny, muszle toaletowe, odpady remontowe, ogrodowe jak również odpady motoryzacyjne w tym opony.
 
Harmonogram odbioru
Odbiór wcześniej wystawionych odpadów odbędzie się poprzez objazd miejscowości w wyznaczonym dniu w godzinach od 8.00 do 20.00
 
Miejscowość:
Miejsce zbiórki
24.10.2013
Brody
 
  1. ul. Kilińskiego (skrzyżowanie koło piekarni)
  2. ul. Górna (przy blokach)
  3. ul. Szkolna
  4. ul. Kościuszki
25.10.2013
Brożek
obok przystanku PKS
Janiszowice
obok przystanku PKS
Jeziory Wysokie
  1. obok placu zabaw
  2. na placu obok starej hydroforni
Marianka
na placu obok bloków
Zasieki
za sklepem (po lewej stronie)
29.10.2013
 
Biecz
Na placu obok sołtysa
Grodziszcze
przy boksach na węgiel
Jałowice
obok sali
Jasienica
Koło „KOMINA”
Lasek
Przed nieruchomością, obok pasa chodnikowego w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.
31.10.2013
Datyń
obok przystanku PKS
Jeziory Dolne
obok placu zabaw
Koło
Na placu przy remizie
Kumiałowice
Za przystankiem PKS
Nabłoto
obok „Grzybka”
Proszów
Na placu, naprzeciwko posesji nr 2
Suchodół
obok przystanku PKS
Wierzchno
obok przystanku PKS
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2013-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2013-10-10 10:57:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-10 10:57:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-10 10:57:59
Artykuł był wyświetlony: 3681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ELEKTRO-ODPADY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-10 10:54:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!
Urząd Gminy Brody chcąc wesprzeć akcję i tym samym przyczynić się  do podniesienia standardu wyposażenia szkoły wyznaczył miejsce zbiórki elektro-odpadów w przyszłym PSZOK w Brodach przy ulicy Kilińskiego 4. 
Elektro-śmieci można oddawać do wyznaczonego punktu w dniach 22, 23, 25, 29 10.2013 w godz.: 8.00-15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
W przypadku braku możliwości dostarczenia elektro-odpadów w własnym zakresie zorganizowana zostanie zbiórka w poszczególnych miejscowościach wg. załączonego harmonogramu.   
UWAGA!!!! Lista elektro-odpadów (inaczej ZSEE, czyli zażyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) znajduje się  na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody a także u Sołtysów poszczególnych miejscowości.
 
Harmonogram odbioru
 
 
Miejscowość
Miejsce zbiórki
22.10.2013
Brody
ul. Kilińskiego 4 (przyszły PSZOK)
23.10.2013
Brożek
Informacja u Sołtysów poszczególnych miejscowości lub pod numerem tel. 68 371 21 55 w. 40 (p. Justyna Faber)
 
Janiszowice
Jeziory Wysokie
Marianka
Zasieki
25.10.2013
 
Biecz
Grodziszcze
Jałowice
Jasienica
Lasek
29.10.2013
Datyń
Jeziory Dolne
Koło
Kumiałowice
Nabłoto
Proszów
Suchodół
Wierzchno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Faber Data wytworzenia informacji: 2013-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Faber Data wprowadzenia do BIP 2013-10-10 10:54:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-10 10:54:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-10 10:54:41
Artykuł był wyświetlony: 3651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu